Publicerad:

Graf över sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen. Grafen visar resultatet för Båstads kommun, Skåne och Sverige.

Bästa företagsklimatet någonsin i Båstads kommun

Företagarna i Båstad ger ett sammanfattande omdöme på 3,94 på en sexgradig skala. Det betyder att Båstads kommun får sitt bästa resultat någonsin i Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet.

Årets resultat är det bästa sedan man började mäta det lokala företagsklimatet i Båstads kommun. Företagsklimat i Båstad för 2024 är bättre än både rikssnittet (3,47) och Skånesnittet (3,52). Båstad hamnar därmed på sjunde plats vad gäller företagsklimatet i Skåne.

- Resultatet är ett kvitto på att kommunens företagare uppskattar det arbete vi gör. Ett starkt näringsliv är avgörande för vår kommuns framtid och utveckling. För oss är det viktigt att företagen trivs, vill utveckla sina företag och kan öka antalet anställda. Därför har vi de senaste åren tillsammans med Båstad Turism och Näringsliv prioriterat arbetet med företagsklimat och näringslivsutveckling, säger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande.

- Vi har en mycket välfungerande dialog och samverkan mellan näringsliv och kommun i Båstad. Det tror jag är nyckeln till vårt starka företagsklimat och att man trivs med att vara företagare i Båstad. Det är människorna som gör det! Vi har med all rätt höga mål vad avser företagsklimat och jag är väldigt glad och stolt över att vi lyckas ligga kvar på höga nivåer och dessutom har fått det bästa resultatet någonsin, säger Annika Borgelin, VD på Båstad Turism & Näringsliv.

Om Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en undersökning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag.

Den viktigaste frågan i enkäten är det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen. Företagarna får utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever det är att driva företag i kommunen.

Den 25 september släpper Svenskt Näringsliv sin ranking av företagsklimatet, där man listar företagsklimatet i samtliga 290 kommuner. Ranking består av 17 faktorer – 12 som härrör från enkäten och fem som bygger från statistik från SCB och UC

98 företag svarade på enkäten.

Senast uppdaterad: