Viktigt meddelande1

Familjehem

Att vara familjehem innebär att fungera som förälder åt någon annans barn. Det är ett stort ansvar och en spännande utmaning att ta hand om ett barn som mest av allt behöver tryggheten i ett fungerande hem.

Barnen och ungdomarna som placeras i familjehem är mellan 0 och 18 år. Din uppgift som familjehem är att ge kärlek, stöd och trygghet, men också att samarbeta med andra viktiga personer runt barnet och olika myndigheter.

Anledningarna till att barn och ungdomar inte kan bo kvar hos sina föräldrar varierar. Det kan till exempel handla om relationsproblem, bristande föräldraförmåga eller våld.

Det går inte alltid att säga hur lång tid barnet eller ungdomen ska stanna. Det kan vara under en kortare eller längre tid, från några månader till hela uppväxten.

Vem kan bli familjehem?

Alla familjer är välkomna att ansöka om att bli familjehem. Eftersom alla barn och ungdomar är unika individer ser behovet olika ut. För att kunna möta behovet av familjehem behövs olika slags familjekonstellationer. Det kan vara familjer med barn eller utan barn, en eller två föräldrar, som bor i hus eller i en lägenhet. Släktingar till barnet eller någon annan som finns i barnets nätverk kan också bli familjehem.

Det viktiga är att familjesituationen är stabil. Ett krav är att varje barn som är placerat i ett familjehem ska få ett eget rum, en trygg och säker miljö och en stimulerande fritid.

Vilket stöd får jag som familjehem?

När du har ett barn eller ungdom placerat hos dig får du handledning och stöd under tiden. Som familj ska ni aldrig behöva känna er ensamma om ni har funderingar eller svårigheter.

Barnet har sin egen socialsekreterare som träffar barnet enskilt men också tillsammans med er. Barnets socialsekreterare följer regelbundet upp barnets utveckling och försäkrar sig om att barnet har det bra. Det är barnets socialsekreterare som känner barnets biologiska föräldrar och nätverk och är den som planerar kontakten mellan barnet och dess biologiska föräldrar och nätverk.

Barnen och ungdomarna som behöver familjehem är som alla andra barn och ungdomar, det vill säga olika. De har olika ålder, personlighet, bakgrund och intressen. När ett barn eller en ungdom placeras i ett familjehem får du och din familj all information som finns om barnet eller ungdomen och dess bakgrund för att på bästa sätt kunna förstå och möta barnet eller ungdomen och dess behov.

Så blir du ett familjehem

Du ansöker om att bli familjehem genom att skicka in intresseanmälan.

Efter ansökan blir du kontaktad av en familjehemssekreterare.

Om du och familjehemssekreterarna är överens om att gå vidare i processen påbörjar familjehemssekreterarna en utredning där de träffar dig och din familj vid flera tillfällen. Du kommer att bli intervjuad där vi pratar om barn, erfarenheter och förväntningar. Familjehemssekreterarna gör också kontroller hos olika myndigheter så som polisen och kronofogden. När utredningen är klar träffar du familjehemssekreterarna som går igenom bedömningen. Sedan är det socialnämnden som beslutar om du kan bli familjehem. Både du och familjehemssekreteraren kan när som helst välja att avsluta utredningen.

Avtal och ersättningar

När ett barn eller en ungdom flyttar in i ett familjehem skrivs ett avtal mellan familjehemmet och socialtjänsten. Avtalet innehåller uppgifter om rättigheter, skyldigheter och ekonomisk ersättning.

Den ekonomiska ersättningen varierar beroende på barnets eller ungdomens ålder, behov och den arbetsinsats som uppdraget kräver.

Ersättningen är uppdelad i två delar:

  • En omkostnadsersättning som ska täcka merkostnader som mat, kläder, resor, fritidsaktiviteter, fickpeng och del i bostad.
  • Ett arvode som är en ersättning för det uppdrag familjehemmet har. Arvodesdelen beskattas.

I särskilda fall kan du behöva vara hemma under en begränsad tid med barnet och då kan du få en ersättning för förlorad arbetsinkomst.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: