Viktigt meddelande1

Vanliga frågor och svar

Här får du svar på några vanliga frågor som vi får gällande serveringstillstånd.

I det flesta fall behövs ett serveringstillstånd för att få servera alkoholdrycker. Men det finns undantag. Du behöver inget serveringstillstånd om alla nedanstående krav är uppfyllda:

  • om det gäller ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, det vill säga ett slutet sällskap
  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Exempel på när du inte behöver något serveringstillstånd kan vara en privat bröllopsfest eller ett födelsedagsfirande.

Du som söker ska vara minst 20 år och lämplig, det vill säga inte varit dömd eller misstänkt för brott de senaste tre åren. Du ska också ha betalat skatter och avgifter i tid. Du ska vidare ha kunskap i alkohollagen vilket visas genom ett kunskapsprov.

Du ska ha en lokal (hyra eller äga) med bord och sittplatser. Lokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt. Det ska finnas ett kök med tillräcklig köksutrustning; tänk restaurangkök.

Du ska kunna redovisa hur du har finansierat köpet av verksamheten genom att till exempel lämna in köpeavtal, skuldebrev och kontoutdrag som styrker alla transaktioner.

Eftersom maten ska tillagas på plats behöver du göra en anmälan om livsmedelsregistrering hos kommunen också. Skatt- och avgiftsanmälan ska göras hos Skatteverket.

I ett slutet sällskapet ska deltagarna vara kända före evenemanget äger rum. Ett slutet sällskap har också ett gemensamt intresse eller annat innehållsmässigt samband mellan deltagarna. Det är inte fråga om ett slutet sällskap om till exempel medlemskap kan lösas i entrén till den aktuella föreställningen. Det får inte ske någon allmän annonsering om ett evenemang för ett slutet sällskap.

Vid själva serveringstillfället ska det finnas en deltagarlista över det slutna sällskapet tillgänglig på serveringsstället.

Det varierar beroende på vilket tillstånd du söker. Handläggningstiden på ett stadigvarande tillstånd beräknas ta tolv veckor. Ett tillfälligt tillstånd till allmänheten tar cirka sex veckor.

Handläggningstiden beräknas från ansökan är komplett. Du som söker underlättar handläggningen genom att följa anvisningarna i ansökan och genom att snabbt lämna de uppgifter som alkoholhandläggaren frågar efter.

Ansökningsavgiften för serveringstillstånd justeras varje år. Du betalar också årligen en tillsynsavgift som baseras på redovisad årsomsättning av alkoholförsäljning. Tänk på att även andra myndigheter kan ha avgifter för sitt arbete.

Nej, det går bra att komplettera senare, men tänk på att tiden för att få ett serveringstillstånd fördröjs då.

För att tillståndsenheten ska kunna börja handläggningen är det viktigt att, förutom ansökan, också bifoga uppgifter om ägande, beskrivning av verksamheten och ritning.

Du behöver skicka in ritning på lokalerna, hyresavtal, köpeavtal, menyförslag, aktiebok eller annat bevis på vem som äger bolaget samt finansieringsunderlag (kontoutdrag, skuldebrev med mera).

Nej, du måste inte ha en utbildning innan du lämnar in din ansökan.

Däremot måste du klara ett kunskapsprov i alkohollagen innan du kan bli beviljad ett serveringstillstånd. Det kan vara en fördel att gå en utbildning i alkohollagen för att klara provet.

Varje vår erbjuder kommunen en utbildning i ansvarsfull alkoholservering. Det finns också privata företag som kan hjälpa dig med utbildning inför kunskapsprovet.

Det beror på, men det kan vara svårt att få ett tillstånd då. Vi prövar varje ärende individuellt när en ansökan har kommit in.

I samband med ansökan sker en lämplighetsprövning av personliga och ekonomiska förhållanden. Har du misskött din ekonomi måste du visa att du har levt laglydigt under viss tid. Normalt är det en karenstid på tre år vid brottslighet eller ekonomisk misskötsamhet innan serveringstillstånd kan komma i fråga.

Det kan vara svårt att få ett tillstånd. Det beror på brottets art. Den generella karenstiden är tre år men vi gör alltid en individuell prövning när en ansökan har kommit in.

Du ansöker hos alkoholhandläggare om att få servera alkohol på din uteservering. För att ha en uteservering behöver du kontakta kommunen för hyra av mark och Polisen för tillåtelse att vara där.

Uteserveringen ska vara överblickbar. Lagad mat måste kunna serveras under hela serveringstiden precis som inomhus i restaurangen. Det krävs tillåtelse för uteserveringen från markägaren och oftast även tillstånd från Polisen. Uteserveringen ska ligga i nära anslutning till restaurangen.

Då krävs en ny ansökan om stadigvarande serveringstillstånd. Exempel på ändrad bolagsform är om en enskild firma eller ett handelsbolag övergår till ett aktiebolag.

Restaurangen ska ha ett eget kök, modell restaurangkök, där maten tillagas eller tillreds från råvaror. Det ska finnas ett varierat utbud av maträtter. Det räcker till exempel inte med bara sallader och smörgåsar. Alkoholen ska vara ett komplement till maten, inte tvärtom.

Serveringsansvarig ska övervaka alkoholservering och vara närvarande under hela tiden som servering sker. Den som är serveringsansvarig ska också ha tillräckliga kunskaper i alkohollagstiftningen för att kunna sköta sin uppgift.

Det finns ingen åldersgräns för att jobba på krogen utifrån alkohollagen. Det finns däremot andra föreskrifter från arbetsmiljöverket och i arbetstidslagstiftningen som kan påverka vilken ålder som ska gälla. För att vara serveringsansvarig måste du vara minst 20 år.

Normaltiden för alkoholservering i restauranger i Båstads kommun är från klockan 11.00 till klockan 01.00. Du kan ansöka om utökad serveringstid.

Marknadsför du alkohol ska du marknadsföra lättdrycker och mat. Marknadsföringen får inte uppfattas som påträngande eller uppmanande till ökad alkoholkonsumtion.

Happy Hour och After Work ska vara under en begränsad tid. Om du rabatterar alkohol ska det även finnas rabatterade erbjudanden på mat och alkoholfritt alternativ.

Vid servering av alkoholhaltiga drycker ska du också kunna erbjuda motsvarande dryck utan alkohol. Serverar du till exempel öl, vit och rött vin ska det finnas ett alkoholfritt alternativ för respektive dryck.

Nej, du kan inte flytta ditt tillstånd till en annan lokal. Tillståndet är knutet till både lokal och person. Om något av detta ändras behöver du förnya ditt tillstånd.

Ja. Du ska helst göra det i förväg eller så snart som möjligt efter ändringen.

Uteserveringen ska vara väl avgränsad. Det ska vara tydligt både för gäster och personal var gränsen för serveringsytan går.

Nej, du får aldrig bjuda gästerna på alkohol.

Under hela serveringstiden. Gästerna ska kunna bli serverade ett varierat utbud av mat fram till klockan 23.00. Efter klockan 23.00 räcker det att servera enklare rätter.

Nej. Alla intäkter av mat och dryck ska bokföras av tillståndshavaren och all köks- och serveringspersonal ska vara anställd av tillståndshavaren.

Kommunen tar ut en årlig avgift för att göra tillsyn hos restauranger och andra verksamheter som serverar alkohol. Avgiften baseras på föregående års försäljning av alkoholhaltiga drycker.

Om du har serveringstid utöver normaltiden, det vill säga efter klockan 01.00, får du en extra tillsynsavgift.

Den som driver en krog ska lämna in restaurangrapporten senast den 1 mars. Du fyller enklast i uppgifterna på folkhälsomyndighetens webbplats. Upphör krogen eller verksamheten ska du lämna in rapporten i samband med att du återkallar serveringstillståndet. Rapporten kan då lämnas in direkt till alkoholhandläggaren.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: