Viktigt meddelande1

Möten och protokoll

Alla politiska församlingar i kommunen för protokoll över sina sammanträden. Protokollen redogör för vilka ärenden som tagits upp och vilka beslut som fattats. Vem som helst kan ta del av protokollen.

Protokoll tillgängliga för alla

Det är en viktig demokratisk granskningsfunktion att vem som helst kan ta del av protokollen och granska ärenden och beslut. Protokollen är också en viktig källa för journalister som vill bevaka vad som händer i kommunen och granska beslutsfattandet.

Tider för sammanträden

Du hittar sammanträdestider på sidan för respektive nämnd.

Hur hittar jag handlingar och protokoll?

Du hittar handlingar och protokoll från sammanträdena i vårt diarium.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: