Viktigt meddelande1

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden ansvarar för drift och utveckling av kommunal utbildnings- och förskoleverksamhet.

Nämndens ansvarsområde omfattar bland annat:

 • Ansvar för skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.
 • Ansvar för fritidshemmen, pedagogisk omsorg och öppen förskola.
 • Ansvar för skolformerna kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för invandrare.
 • Ansvar för yrkeshögskolan och uppdragsutbildningar.

Nämnden ansvarar för verksamhet, ekonomi och uppföljning samt myndighetsutövning inom utbildningsnämndens ansvarsområden.

Skollagen, skolförordningen, gymnasieförordningen och förordning om vuxenutbildning är några av de lagar och förordningar nämnden arbetar utifrån.

Utbildningsnämnden har nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.

Välkommen att lyssna

Utbildningsnämndens möten är offentliga och hålls i Astrakanen i kommunhuset i Båstad tisdagar klockan 13 om inget annat anges. Alla är välkomna som åhörare, men det är bara de förtroendevalda som får uttala sig eller ställa frågor. Korrekt tid och plats hittar du i respektive kallelse.

Mötet är inte offentligt och öppet för alla när nämnden behandlar ärenden som innefattar myndighetsutövning mot enskild individ eller annat av sekretess.

Sammanträdestider

 • 23 januari
 • 27 februari
 • 19 mars
 • 23 april
 • 28 maj
 • 18 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 26 november
 • 17 december

Kallelse och protokoll

Kallelse och protokoll hittar du i webbdiariet.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: