Viktigt meddelande1

Lediga tomter

Här hittar du information om lediga tomter, hur du ställer dig i tomtkö och hur du gör för att köpa en kommunal villatomt.

Tomtkö

Du som är intresserad av att köpa en tomt är välkommen att ställa dig i vår tomtkö.

Skicka blanketten till

Båstads kommun
Teknik och service
269 80 Båstad

Anmäl intresse för en tomt

När tomter i något av de områden du är intresserad av släpps kommer du att få information om hur du ska göra för att anmäla intresse och prioritera dina val av tomter. Tomterna fördelas efter plats i tomtkön där den som har stått längst får erbjudande att köpa tomten.

Avgift

Det kostar 250 kronor per år att stå med i tomtkön. Du betalar in avgiften till kommunens bankgiro 650-8337. Märk inbetalningen med “tomtkö” och ditt namn. Du får en plats i tomtkön när vi har tagit emot din betalning. Du får ett brev hem med vilken plats du har i tomtkön.

Lathund för att köpa tomt

Vi har samlat all information som du behöver för att köpa kommunala tomter i en lathund. Här kan du läsa om tomtkön, fördelning av tomter, avtal och tillträde, nybyggnadskarta, bygglov med mera.

Kommunala tomter till försäljning

Villatomterna är från 700 kvadratmeter stora. Stengärdsgårdarna ska bevaras och får inte röras, inte heller de ekar som står i gärdsgårdarna eller i anslutning till dem. Stengärdsgårdarna är markerade med en tjock linje på tomtkartan.

Tomtpriserna är exklusive VA, el och fiber.

Fastighetsstorlekarna är ungefärliga och kommer att fastställas när avstyckningarna vinner laga kraft hos Lantmäteriet.

  • Max 25 procent av tomtytan får bebyggas, varav max 60 kvadratmeter får utgöras av komplementbyggnader så som garage, carport och förråd.
  • En fasad på huvudbyggnaden ska placeras i förgårdsmark (5 meter från gatan). Gäller alla förutom hörntomterna som saknar förgårdsmark.
  • Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från övriga tomtgränser.
  • Komplementbyggnad ska placeras minst 6 meter från gatan och minst 1 meter från övriga tomtgränser.
  • På tomt nummer 1 -3 samt nummer 15-17 är högsta tillåtna nockhöjd 5 meter över gatans medelnivå. För övriga tomter varierar nockhöjden mellan 6 och 8 meter beroende på placering i förhållande till gatan.

Vid foten av Hallandsåsen strax väster om kyrkan växer ett bostadsområde fram med plats för nya villatomter. Med ett tilltalande läge, nära kommunikationer, rekreation, skola och med kommunens modernaste förskola som närmsta granne, förväntas området bli mycket attraktivt. Östra Karup är det perfekta valet för den unga, aktiva barnfamiljen med husdrömmar. Förskolan är redan på plats och den som arbetspendlar kan lämna barnen och cykla vidare mot nya stationen.

Det ligger fyra lekplatser i närheten av villaområdet. En allmän lekplats vid Östra Karups förskola, en lekplats på Skiffervägen, en lekplats på Porfyrvägen och en lekplats på Opalvägen.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: