Viktigt meddelande1

Byggherre och kontrollansvarig

När du ansöker om bygglov ska du ange byggherrens namn och vem som ska vara kontrollansvarig för åtgärden. Här förklarar vi vilket ansvar byggherren respektive den kontrollansvarige har.

Byggherre

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings-eller markarbeten. Vill du bygga om ditt hus så är det du som är byggherre, även om du tar hjälp av ett byggföretag för att utföra själva arbetet.

Byggherren har det yttersta ansvaret för att följa gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut.

Som byggherre ska du

  • ansvara för att det finns en kontrollplan för åtgärden
  • ansvara för att kontroller görs i tillräcklig omfattning
  • ansvara för att en certifierad kontrollansvarig utses där det behövs
  • ansvara för att söka eventuella tillstånd som kan krävas från andra myndigheter.

Kontrollansvarig

Du som byggherre kan behöva anlita en kontrollansvarig för ditt projekt. Om du behöver en kontrollansvarig eller inte beror på hur stor byggnaden/ändringen är och hur komplicerad åtgärden är.

Huvudregeln är att det ska finnas en kontrollansvarig vid åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Se Bygglovsguiden om det behövs en kontrollansvarig i ditt ärende.

Den kontrollansvarige ska

  • hjälpa byggherren med att ta fram en kontrollplan
  • se till att kontrollplanen följs
  • delta i tekniska samråd, besiktningar, kontroller och miljö- och byggnadsnämndens besök på bygget
  • skriva ett utlåtande som ska vara underlag för miljö- och byggnadsnämndens slutbesked.

Du behöver redan i samband med din ansökan uppge vem som ska vara kontrollansvarig för ditt projekt.

Den kontrollansvarige ska vara certifierad för uppgiften.

Sök kontrollansvarig som certifierats på certifieringsorganens webbplatser

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: