Bygg- och rivningsavfall

Vid rivning, byggnationer och renovering uppstår alltid avfall. Det är viktigt att avfallet tas omhand på rätt sätt och det som går att återvinna sorteras ut.

När du river eller bygger något ska olika avfallsslag sorteras och förvaras åtskilda redan på platsen för bygget. Kravet gäller både för yrkesmässiga verksamheter och privatpersoner.

Återvinning och sortering

Följande avfallsslag ska sorteras ut och förvaras skilda från varandra och från annat avfall:

 • trä
 • mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
 • metall
 • glas
 • plast
 • gips

Syftet med utsorteringskraven är att minska den totala mängden avfall och öka förutsättningarna för återanvändning och återvinning inom byggbranschen.

Lämna ditt bygg- och rivningsavfall

I Båstads kommun vänder du ditt till NSR med ditt bygg- och rivningsavfall.

Undantag

Kravet på utsortering gäller inte avfallsslag som:

 • har en sådan konstruktion eller är sammanfogade på ett sätt som gör att det tekniskt är ogenomförbart att separera och sortera dem på plats. Exempel på när det kan vara omöjligt att sortera avfall är när en träbalk är ingjuten i betong
 • är så förorenat att det till exempel skulle riskera att även förorena resten av det sorterade avfallet.

Dispens från sorteringskravet

Om du bedömer att det inte är möjligt att sortera bygg- och rivningsavfall enligt bestämmelserna finns möjligheten att ansöka om dispens. För att få dispens måste något av följande förutsättningar vara uppfyllda:

 • det är omöjligt att sortera en viss del av avfallet
 • att fördelarna med utsorteringen inte överväger nackdelarna.

Avgifter

Du betalar en avgift för handläggningen av din ansökan.

För att se aktuell avgift se sidan om avfall.

Kontrollplan för avfall vid bygg- eller rivningsåtgärder

I alla byggprojekt som är lovpliktiga eller anmälningspliktiga ska det finnas en kontrollplan. Till exempel vid nybyggnation, renovering eller vid rivning. Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om:

 • vilka avfallsslag som bygget eller rivningen kan ge upphov till,
 • hur du ska ta hand om avfallet,
 • hur du kommer säkerställa att avfallet materialåtervinns med hög kvalitet,
 • hur du kommer hantera farliga ämnen säkert och på vilket sätt de kommer tas bort.

Skulle du som privatperson genomföra en åtgärd som inte är lovpliktig eller anmälningsskyldig. Till exempel byta ditt kök. Då behöver du inte göra en kontrollplan. Men du behöver fortfarande sortera ditt avfall.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!Captcha * (obligatorisk)

Senast uppdaterad: