Viktigt meddelande1

Avgifter för vård och omsorg

Här kan du se vad olika insatser inom vård och omsorg kostar. Avgiften är olika beroende på vilka insatser du får och hur mycket du kan betala.

Du betalar aldrig mer än maxtaxa för dina vård- och omsorgsinsatser. Maxtaxan är på 2 575 kronor i månaden för år 2024. Avgifter som inte ingår i maxtaxan tillkommer.

Avgifter för vård och omsorg

Insats

Avgift

Övrigt

Vård- och omsorgsboende

2 575 i månaden

Beloppet gäller omvårdnad och service. Utöver det betalar du även för mat, 4 575 kronor i månaden och Även hyra enligt hyreskontrakt tillkommer. Du betalar också för förbrukningsmaterial, 129 kronor i månaden. Du betalar hela månadsavgiften för förbrukningsmaterial oavsett när i månaden insatsen påbörjas eller avslutas.

Hemvård

364 kronor per timme

 

Hemsjukvård

339 kronor i månaden

Avser inskrivning i hemsjukvården samt insatser utförda av legitimerad personal så som sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut.

Du betalar hela månadsavgiften oavsett när i månaden insatsen påbörjas eller avslutas.

Trygghetslarm

351 kronor i månaden

Installation och avinstallation ingår.

Du betalar hela månadsavgiften oavsett när i månaden insatsen påbörjas eller avslutas.

Matdistribution

206 kronor i månaden

Avser utkörningsavgift. Utöver det betalar du 71 kronor styck per matlåda.

Du betalar hela månadsavgiften oavsett när i månaden insatsen påbörjas eller avslutas.

Hjälpmedel

82 kronor i månaden

Beloppet gäller oavsett antal hjälpmedel. I samband med bedömning av ditt behov av hjälpmedel tillkommer en kostnad för hemsjukvård på 339 kronor. Denna kostnad gäller inte dig som redan betalar en hemsjukvårdsavgift.

Du betalar hela månadsavgiften oavsett när i månaden insatsen påbörjas eller avslutas.


Du betalar en engångsavgift på 400 kronor för hämtning om du inte själv kan lämna tillbaka dina hjälpmedel.

Korttidsplats/växelvård

86 kronor per dygn

Du betalar även en avgift för måltider på 150 kronor per dygn.

Extern placering: boendeavgiften vid extern placering är 2 640 kronor per månad.
Måltider dagvård: avgiften för måltider vid dagvård är 91 kronor per dag.

Så beräknas din avgift

För att ta reda på hur stor din avgift blir för vård och omsorg kan du välja att lämna uppgifter om din ekonomi på blanketten Inkomstförfrågan. Ditt avgiftsutrymme styr hur mycket du betalar för avgifter som ingår i maxtaxan.


+ Nettoinkomst
+ Bostadstillägg
- Minimibelopp
- Bostadskostnad
= Avgiftsutrymme

Om du väljer att inte lämna in dina inkomstuppgifter betalar du enligt taxan för
respektive insats, dock högst maxtaxan. Du behöver då inte skicka in blanketten
Inkomstförfrågan.

Minimibelopp från och med 1 januari 2024

Minimibelopp är det belopp du har rätt att ha kvar innan kommunen tar ut avgift för den vård och omsorg du får.

Minimibeloppet ska täcka dina kostnader för till exempel livsmedel, kläder, telefon, hemförsäkring, tandvård, resor och läkemedel.

Minimibeloppet per månad är:

  • 7 062 kronor per person för ensamstående över 65 år.
  • 5 762 kronor per person för makar och sambor över 65 år.
  • 7 768 kronor per person för ensamstående 19-64 år.
  • 6 338 kronor per person för makar och sambor 19-64 år.

Bostadstillägg

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen som du ansöker om hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg.

För att ha rätt till bostadstillägg som pensionär behöver du vara 65 år eller äldre. Du kan själv göra en beräkning för att se om du har rätt till bostadstillägg.

Hela din totala ekonomi tas med i beräkningen. Gör därför en beräkning innan du ansöker.

Du kan också ringa Pensionsmyndigheten kundservice på telefon 0771–776 776 och få hjälp med en beräkning.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: