Viktigt meddelande1

Så kan du påverka

Om du har synpunkter på kommunens planarbete kan du påverka genom att skicka in dessa under planprocessen.

Påverka under samrådet

När en detaljplan ställs ut på samråd får du möjlighet att lämna synpunkter. Dina synpunkter på förslag till ett planprogram eller detaljplan ska lämnas i skriftlig form.

I de fall kommunen håller ett samrådsmöte kan du lämna dina synpunkter på förslaget där. Du kan också kontakta handläggaren för detaljplanen under samrådstiden.

Tänk på att om du eventuellt senare ska kunna överklaga ett beslut, krävs att du inkommit med dina synpunkter skriftligt.

Påverka under granskningsfasen

Efter samrådet utarbetas ett nytt planförslag som sedan ställs ut för granskning. Syftet med granskningen är att visa hur samrådssynpunkterna påverkat planförslaget.

Om du vill lämna synpunkter under granskningsfasen är det viktigt att du lämnar dina synpunkter skriftligt. Annars kan du förlora din rätt att överklaga kommunstyrelsens alternativt kommunfullmäktiges beslut.

Skicka in dina synpunkter

Skicka in dina synpunkter till samhällsbyggnad skriftligen via post eller e-post.

Samhällsbyggnad

Båstads kommun, Samhällsbyggnad, 269 80 Båstad

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: