Viktigt meddelande1

Nationella minoriteter

I Sverige har vi fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, som också är ett urfolk, sverigefinnar och tornedalingar. Vi har också fem minoritetsspråk: jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Nationella minoriteters rättigheter

Du som tillhör en nationell minoritetsgrupp har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige och innebär att:

 • Minoritetsspråken ska skyddas och främjas.
 • De nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur.
 • Kommuner och regioner är skyldiga att informera om minoriteternas rättigheter och ge dem inflytande i egna frågor.
 • Kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.
 • Om kommunen har tillgång till personal som pratar något av minoritetsspråken i äldreomsorgen, ska kommunen erbjuda den som begär det, möjlighet att få omsorgen tillgodosedd av personal med sådan språkkunskap. Personalen ska också i samband med sådan omsorg beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.

Länsstyrelsen i Stockholms län är tillsammans med Sametinget ansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landets kommuner.

Mål och riktlinjer för kommunens arbete med nationella minoriteter

Båstads kommun har beslutat om mål och riktlinjer för sitt arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk. Målen är:

 • Båstads kommun ska öka medborgarnas och organisationens kunskap om minoritetslagstiftningen och de nationella minoriteternas rättigheter.
 • De nationella minoriteterna kan använda sitt språk i kommunens verksamheter vid behov.
 • Arbetet för att skydda och främja nationella minoriteters språk och kultur är integrerat i berörda verksamheter i enlighet med reglerande lagar.
 • Äldre som har begränsade, eller inga kunskaper, i något annat språk än sitt minoritetsspråk ges möjlighet att uttrycka vilka behov och önskemål de har.
 • Värna äldres rätt till en värdig och trygg omsorg med hänsyn till betydelsen av språket och andra kulturella symboler och värden.

Flaggdagar

Som ett sätt att synliggöra och främja de nationella minoriteterna och deras kultur flaggar kommunen under nationaldagar och vissa andra högtidsdagar. Flaggan hissas vid kommunhuset i Båstad.

 • 27 januari är den internationella minnesdagen för förintelsens offer och vi flaggar för att hedra offren. Den 27 januari 1945 befriades förintelselägret Auschwitz-Birkenau.
 • 6 februari flaggar vi med den samiska flaggan eftersom det är samernas nationaldag och Samefolkets dag. Dagen firas till minne av det första samiska landsmötet i Trondheim 1917.
 • 24 februari flaggar vi med sverigefinnarnas flagga på sverigefinnarnas dag. Datumet valdes för att det var Carl-Axel Gottlunds (1796–1875) födelsedag. Han var en finsk folklivsforskare och kulturpolitiker som gjorde forskningsresor i bland annat Värmlands finnskogar.
 • 8 april är romernas nationaldag och vi flaggar med den romska flaggan. Dagen firas till minne av den första romska kongressen i London 1971.
 • 15 juli flaggar vi med Tornedalens flagga för tornedalingarnas dag. Under dagen firar tornedalingar längtan hem, till rötter, platsen och familjen.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: