Viktigt meddelande1

Ansök om att etablera laddplatser

I takt med att fler kör laddbara fordon i Båstads kommun ökar efterfrågan på platser för laddning. Nu ger vi intresserade aktörer möjlighet att sätta upp laddare på kommunal mark.

Ansökningsperiod 1 är stängd. Vi återkommer med ny ansökningsperiod.

Vi välkomnar aktörer att anmäla intresse för att etablera laddplatser. Du som ansöker om att få etablera nya laddplatser står själv för installation samt drift och underhåll av laddarna. Alla laddplatser som etableras på kommunal mark måste vara tillgängliga för alla. Andrahandsuthyrning är inte tillåten. Kommunen ansvarar för och bekostar skyltning, sopning, snöröjning samt parkeringsbevakning.

Möjliga platser för att etablera nya laddstolpar släpps i omgångar. På så vis får kommunen möjlighet att styra utbyggnaden samt möjlighet att utvärdera och vid behov justera tillvägagångssättet och avtal inför kommande ansökningsperioder.

Anmäl intresse för att sätta upp nya laddare

Så går det till

  1. Välj en plats där du vill sätta upp laddplatser
  2. Skicka in intresseanmälan och bilagor till kommunen.
  3. Båstads kommun utvärderar ansökan.
  4. Nyttjanderättsavtal skrivs med Båstads kommun.
  5. Etablering av den nya laddaren påbörjas.

Intresseanmälan ska innehålla

  • komplett ifylld ansökningsblankett
  • situationsplan på var laddstolparna ska placeras samt tänkt schaktsträcka
  • produktblad, samt beskrivning och bilder på laddstolpens utforming/design
  • beskrivning av aktuell betallösning och organisation för felavhjälpning
  • tidplan för utbyggnaden.

Dokument som hjälp inför ansökan

Tilldelning av platser

När ansökningstiden har gått ut utvärderar kommunen inkomna intresseanmälningar utifrån kriterier som bland annat tar hänsyn till utformning, drift och underhåll. Uppfyller mer än en aktör samtliga kriterier erbjuder kommunen den aktör med högst poäng möjlighet att teckna avtal. Om flera aktörer uppfyller kraven kan en aktör tilldelas maximalt fem geografiska placeringar inom varje ansökningsperiod.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: