Viktigt meddelande1

Lyckans förskola

Välkommen till Lyckans förskola – en förskola i centrala Båstad! På vår förskola finns det sex avdelningar fördelat på tre olika hus. Vi har en stor och härlig utemiljö och vi har nära till det mesta.

På Lyckans förskola arbetar pedagogerna aktivt med att skapa inspirerande miljöer, ute såväl som inne. Med barnens intressen och behov i centrum utformar vi miljöer som lockar både till lek och lärande, upptäckarglädje och nyfikenhet hos barnen.

Här finns en härlig utemiljö som lockar till både lek och fysisk aktivitet. Äpple- och päronträden skvallrar om att platsen en gång i tiden har varit en fruktodling. Vi har bland annat skog, hav och bibliotek runt hörnet och kan erbjuda barnen ett varierat utbud av aktiviteter.

På vår förskola går cirka 110 barn som är indelade i sex avdelningar. De mindre barnen är indelade i tre grupper och håller till i ett eget hus. De lite äldre barnen fördelas på de övriga två husen. Hos de yngre barnen finns också ett eget mindre tillagningskök. De äldre barnen får sin lunch från köket på Strandängsskolan.

Så arbetar vi

På förskolan strävar vi efter en balans mellan aktivitet och vila. Undervisning varvas med lek, rutiner och tillfällen för återhämtning. Vi arbetar projektinriktat, vilket innebär att vi tar vara på barns nyfikenhet och intressen genom teman och projekt. I projekten får barnen möjlighet att utforska olika områden, kopplade till förskolans läroplan.

Leken är hjärtat i förskolans vardag och den har stort utrymme i barnens välbefinnande och utveckling. Våra lyhörda och engagerade pedagoger skapar en meningsfull, trygg och rolig vardag där barnen aktivt deltar och deras intressen och behov tas tillvara.

Pedagogisk dokumentation

Vi använder pedagogisk dokumentation som metod för att utveckla lärandet hos både barn och pedagoger. Fokus ligger på att synliggöra pågående lärande för att utgöra grunden för fortsatt utveckling. Trygghet och trivsel är självklara hörnstenar i vår verksamhet. Det ingår i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling som följs upp och utvärderas årligen.

Övningsförskola till Högskolan i Halmstad

Lyckans Förskola är stolt övningsförskola till Högskolan i Halmstad och erbjuder verksamhetsförlagd utbildning till förskollärarstuderande. Genom samverkan med högskolan delar vi erfarenheter och kunskaper, vilket bidrar till att vår utbildning utvecklas i linje med aktuell forskning.

Delaktighet i förskolan

Samverkan med dig som vårdnadshavare är viktig och den sker både i dialog och genom annan kommunikation. I lärportalen Unikum får du information och du kan följa verksamheten och ditt eget barns lärlogg.

Utvecklingssamtal är ett tillfälle för dig att få en djupare dialog kring sitt barns utveckling och vardag i förskolan. För oss är det viktigt att du som vårdnadshavare känner dig delaktiga i ditt barns utbildning och lärande på förskolan.

Kontakta oss

Besöksadress

Vångavägen 27, Båstad

Rektor

Camilla Jönsson
Telefon: 0431-772 67
E-post: camilla.jonsson@bastad.se

Skoladministratör

Cecilia Cederlöw
Telefon: 0431-771 38
E-post: cecilia.cederlow@bastad.se

Avdelningar

Blåklockan
Telefon: 0431-772 64

Violen
Telefon: 0431-772 69

Smörblomman
Telefon: 0431-772 63

Vitsippan
Telefon: 0431-772 65

Gullvivan
Telefon: 0431-772 77

Tussilago
Telefon: 0431-772 70

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: