Viktigt meddelande1

Bilen

Det bästa alternativet är att tvätta din bil i en fordonstvätt som är utrustad med en reningsanläggning. Tvätta inte bilen hemma på uppfarten eller på gatan, eftersom det smutsiga vattnet då rinner direkt ut i åar och där det skadar växt- och djurlivet. Tänk även på att välja rengöringsprodukter som är skonsamma mot miljön.

Tvätta inte bilen på gatan

När du tvättar bilen på gatan eller garageuppfarten rinner vattnet ut i dagvattenbrunnar. Dessa brunnar är inte anslutna till någon oljeavskiljare, något reningsverk eller motsvarande. Det smutsiga vattnet rinner orenat ner i bäckar och åar som i sin tur rinner ut i sjöar och hav. Bilens tvättvatten kan bli människors badvatten. I bilschampo och avfettningsmedel finns kemikalier som kan skada vattenlevande djur. Även milda rengöringsmedel kan innehålla sådana ämnen. Avfettningsmedel innehåller dessutom ofta lösningsmedel som är skadliga för såväl människor som för växt- och djurlivet i vattnet.

Använd en biltvätt

När du tvättar din bil gör det i en automattvätt, hos en biltvätt eller i en “gör det själv-hall”. I dessa anläggningar passerar vattnet slam- och oljeavskiljare innan det släpps ut. På nyare anläggningar sker dessutom ytterligare rening av vattnet i ett eget reningsverk innan det leds vidare till det kommunala avloppsreningsverket.

Så säger lagen

Miljöbalkens hänsynsregler säger att du alltid ska välja den lämpligaste platsen och begränsa påverkan när du gör något som kan påverka miljön. Därför ska du tvätta din bil i en fordonstvätt. Fordonstvättar är nämligen oftast utrustade med en reningsanläggning som renar tvättvattnet innan det leds till det kommunala reningsverket, där det renas ännu en gång. Tvättar du bilen direkt på gatan hamnar det smutsiga vattnet (som bland annat innehåller tungmetaller, oljerester och bilschampo) i dagvattenbrunnarna. Det betyder alltså att det inte leds till något reningsverk, utan går direkt ut i närmaste bäck, å eller hav.

Om du inte har tillgång till en biltvätt är det minst dåliga alternativet att tvätta bilen på en gräsplan. Då filtreras smutsen genom gräset innan vattnet rinner vidare ut i vattendragen. Men biltvätten bör inte ske i närheten av dagvattenbrunnar eller vattentäkter, eftersom föroreningarna då riskerar att hamna i dricksvattnet. Den bästa platsen för biltvätt är alltid en plats där vattnet leds till reningsverket innan det släpps ut i ett vattendrag.

Välj miljöanpassade bilvårdsprodukter

Många bilvårdsprodukter innehåller ämnen som är skadliga för människans hälsa och miljön. Alla bilschampon innehåller bland annat tensider som kan skada växt- och djurlivet i våra vatten. Men en miljöanpassad produkt är alltid skonsammare mot naturen. Kallavfettningsmedel används för att lösa upp salt, tjära och asfalt. Medlet kan innehålla olika aromatiska kolväten. Dessa är skadliga både för miljön och för människors hälsa. Välj därför ett aromatfritt avfettningsmedel.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: