Viktigt meddelande1

Avgifter för tillstånd och tillsyn

Här kan du se vad det kostar att anmäla eller ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror eller liknande produkter. Samt tillsyn av verksamheter som säljer tobaksvaror, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter samt receptfria läkemedel.

Indexuppräkning

Avgifterna är knutna till arbetskostnadsindex och omräknas varje år den 1 januari.

Timtaxan för 2024 är 1 100 kronor.

Anmälan

För anmälan av tobaksfira nikotinprodukter och e-cigaretter och påfyllnadsbehållare tar kommunen betalt löpande per timme.

Avgift för tillstånd för försäljning av tobaksvaror

Avgift för tillstånd för försäljning av tobaksvaror

Tillstånd

Avgift

Prövning av tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

Debiterad tid: åtta timmar.

8 800

Prövning som på grund av brister i ansökan eller egenkontrollprogrammet överstiger 8 timmars arbete debiteras löpande per timme.

Handläggning av anmälan om förändrade ägarförhållande eller andra ändringar som kan påverka förutsättningar för tillstånd debiteras löpande per timme.

Avgifter för tillsyn

Avgifter för tillsyn

Tillsyn

Avgift

Tillsyn över verksamheter med tillstånd för försäljning av tobaksvaror. Debiterad tid: tre timmar.

3 300

För regelbunden tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Debiterad tid: två timmar.

2 200

För regelbunden tillsyn av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Debiterad tid: två timmar.

2 200

För regelbunden kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel. Debiterad tid: tre timmar.

3 300

För verksamheter som bedriver försäljning inom två eller fler av de tillsynsområdena ovan reduceras avgiften så att debiteringen av den årliga tillsynsavgiften högst motsvarar 4 timmar.

För övrig tillsyn tar miljö- och byggnadsnämnden ut en timavgift.

Tillsyn som utförs mellan klockan 19.00 och 07.00 på vardagar eller under lördagar, söndagar eller helgdagar debiteras 1,5 gånger ordinarie timavgift.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: