Fritidshem

Om du är förälder och arbetar eller studerar har ditt barn rätt till en plats på fritidshem före och efter skoldagen.

Fritidsverksamheten ska bidra till barns utveckling, omsorg och lärande. På fritidshemmet har ditt barn möjlighet att delta i inomhus- och utomhusaktiviteter, leka med kompisar, ta det lugnt eller göra sina läxor. Verksamheten styrs utifrån skollagen och läroplanen.

Rätt till plats på fritidshem

Fritidshem vänder sig till elever från förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Ditt barn kan få plats på fritidshemmet om du som vårdnadshavare antingen arbetar eller studerar. I vissa fall kan ett barn erbjudas plats på fritidshem på grund av familjens situation i övrigt eller för att barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Detta bedöms i varje enskilt fall.

Ansöka om plats på fritidshem

Om du har behov av fritidshem till ditt barn kan du ansöka när du vet vilken skola barnet har fått plats på.

Plats i fritidshem erbjuds i anslutning till skolan eleven är inskriven på. Det finns ingen kö till fritidshem utan alla som har rätt till en plats kan få det. Tänk på att ansöka 14 dagar innan ditt barn ska börja.

Ansök om plats i förskola, fritidshem via vår e-tjänst eller genom att fylla i blanketten.

Avgifter

På sidan Avgifter och regler kan du läsa om hur stor avgiften är, hur du räknar ut din avgift och vad som avgör kostnaden för barnets placering i fritidshem.

Öppettider

Fritidshemmen är öppna vardagar klockan 06.30-18.30.

Fritidshem är stängda för kompetensutveckling sex dagar per år. Om du har behov av barnomsorg dessa dagar ska du kontakta personalen tre veckor innan aktuell dag. Om du har behov av barnomsorg blir du erbjuden detta på en annan plats i kommunen.

Under sommaren samordnas verksamheterna inom kommunens olika fritidshem under fyra veckor. Samordning kan även ske under julen.

Lovtillsyn

Du som inte har plats på fritidshem i vanliga fall, kan få plats för ditt barn under skollov och studiedagar.

Du betalar en speciell avgift för lovtillsyn på 100 kronor per dag. Du betalar för den tid som du har ansökt om.

Vi behöver din ansökan senast två månader innan du önskar lovtillsyn.

Schema

När du har fått en plats på fritidshem behöver du meddela vilka tider ditt barn ska vara där.

Barnets schema baseras enligt skollagen på vårdnadshavarnas arbetstider, studietid och restid.

Du registrerar frånvaro i appen Edlevo. Vårdnadshavare ansvarar för att minst två veckor i förväg lägga in sitt barns omsorgstider i Edlevo. Här delar man upp dagen före och efter skolan. Till exempel om ditt barn kommer klockan 07.00 på morgonen och sedan stannar till 16.00 på eftermiddagen skriver du in två poster, 07.00 - 08.15 samt 14.00 (den tid barnet slutar den dagen) – 16.00.

Om ditt barn går på en fristående skola, vänd dig till skolan för mer information om hur du lämnar in ett schema.

Så fungerar Edlevo

I Edlevo hanterar du ditt barns frånvaro och ledighet, ser skolscheman, anger dina kontaktuppgifter samt skickar meddelande till verksamheten.

Välj “barnschema” och “registrera schema” för att se aktuell kalender. En grön symbol visas om schema finns registrerat. Det är viktigt att du registrerar schema för de veckor som saknar den gröna symbolen.

Om ditt barn ska vara ledigt en dag registrerar du inget schema den dagen. Om ditt barn ska vara ledigt hela veckan markerar du detta genom att sätta en bock vid “ledig hela veckan”.

Ladda ner appen Edlevo

Du laddar ner appen Edlevo via Google Play eller App Store.

Logga in med Bank-id.

Om du inte har möjlighet att ladda ner och använda dig av appen når du alla funktioner via din webbläsare.

Uppsägning av plats på fritidshem

Om du vill säga upp ditt barns plats behöver du göra det senast två månader före barnets sista dag på fritidshemmet. För att säga upp fritidshemsplatsen använder du vår e-tjänst. Uppsägningstiden räknas från den dag uppsägningen kommer in till oss.

Arbetssökande eller föräldraledig

Du som är arbetssökande eller föräldraledig har inte rätt till plats på fritidshem. Tänk på att säga upp platsen i god tid, uppsägningstiden är två månader.

Förskolans och fritidshemmets tillsynsansvar

När du överlämnar ditt barn till personalen börjar förskolans eller fritidshemmets ansvar för barnet, så kallat tillsynsansvar. Tillsynsansvaret upphör när du eller annan ansvarig hämtar barnet. Därför är det viktigt att du vid lämning och hämtning har kontakt med personalen. Tänk på att meddela om någon annan än barnets vårdnadshavare ska hämta eller lämna.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!Captcha * (obligatorisk)

Senast uppdaterad: