Viktigt meddelande1

Båten och hamnen

Rena vattenförekomster och friskt vatten är viktigt för att behålla god miljö samt för att vi ska kunna fortsätta nyttja deras ekosystemtjänster. Båtlivet kan påverka miljön på ett negativt sätt. Du som båtägare kan göra mycket för att bidra till en bättre miljö.

Tvätta båten i en tvättanläggning

Den enskilt största och mest allvarliga miljörisken kopplad till fritidsbåtsverksamhet är läckage av metaller och andra miljögifter från båtbottenfärger till mark, vatten och bottensediment. Vatten från en båttvätt kan bestå av olika sorters föroreningar. Exempel på föroreningar är metaller, oljor, organiskt material (till exempel alger) och rester av båtbottenfärg. När tvätt av båten sker på grusplan, gatan eller garageuppfarten, rinner vattnet ner till grundvattnet och dagvattenbrunnar. Något som i sin tur leder till att föroreningarna rinner vidare ut i sjöar och vattendrag. Ett enkelt sätt är att göra en insats för miljön är att tvätta båten i en tvättanläggning.

Målning och sanering av båtbottenfärg

Båtbottenfärger innehåller i många fall giftiga ämnen för att bekämpa påväxt av till exempel havstulpaner och alger på båtar. Som en negativ konsekvens kan även andra organismer i vattenmiljön skadas. Även människor som badar eller vistas i närheten kan exponeras för giftiga ämnen. Därför är det viktigt att dessa ämnen inte släpps ut till mark och vatten.

För att inte giftiga ämnen ska spridas i naturen gäller det att sanera båtbottenfärg på rätt sätt. Transportstyrelsen har publicerat en rapport med rekommendationer till båtägare, båtklubbar och andra verksamhetsutövare om riskminskande åtgärder för att sanera bottenfärg som innehåller TBT och andra farliga ämnen från fritidsbåtsskrov på ett säkert sätt.

Om du ska måla om din båt behöver du kontrollera med Kemikalieinspektionen om vilka färger som är tillåtna i dit vattenområde. Tänk på att otillåtna båtbottenfärger inte får förekomma på båtar. Detta gäller även om båten senare har målats om med andra färger. Även färger som påstås vara miljövänliga kan vara giftiga i högre koncentrationer. Därför bör du alltid överväga alternativa metoder för att avlägsna påväxt på din båt, exempelvis:

  • Borsta/tvätta i vatten
  • Luft- och högtryckstvätt
  • Skrubba för hand

Att tänka på i båten och hamnen

  • Tömning av toalettavfall sker på angivna platser.
  • Hushållsavfall slängs på angivna plaster.
  • Miljöfarligt avfall, som olja, batterier, färgrester och dylikt, lämnas in till närmaste miljöstation.
  • Utsläpp av bränsle och olja ska anmälas omgående till räddningstjänsten samt miljöavdelningen.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: