Viktigt meddelande1

Lämna synpunkter

Har du synpunkter på Båstads kommuns verksamhet? Något som vi gör extra bra? Något som vi kunde göra bättre? Kontakta oss – vi vill veta! Tillsammans gör vi Båstad bättre.

Synpunkter kan handla om olika saker och kan finnas inom kommunens alla områden. Vänd dig i första hand till personal i berörd verksamhet med dina synpunkter. Du kan också kontakta chef eller verksamhetschef. Det går också bra att kontakta medborgarservice eller fylla i nedanstående formulär.


Ange ditt namn om du vill.

Lämna din e-postadress om du vill att vi ska återkoppla till dig.

Här anger du dina synpunkter.

Vår ambition är att återkomma till dig så fort som möjligt. Dock senast inom tio arbetsdagar.

Du kan lämna dina synpunkter anonymt men då har vi inte möjlighet att återkoppla till dig. Inkomna synpunkter använder vi i vårt utvecklingsarbete.

Stöd av patientnämnden

Gällande den kommunala hälso- och sjukvården kan du också vända dig till patientnämnden i Region Skåne. Patientnämnden är en opartisk instans. De gör inga medicinska bedömningar och avgör inte heller om vården har gjort rätt eller fel utan de kan erbjuda ett stöd i kontakten med kommunen.

Klagomål på en fristående skola

Har du klagomål på en fristående skola vänder du dig direkt till skolan eller till Skolinspektionen.

Det du skickar in blir allmän handling

Inkomna synpunkter blir allmänna handlingar och omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi skyldiga att efter sekretessprövning lämna ut den.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: