Viktigt meddelande1

Övriga serveringstillstånd och tjänster

Här hittar du information om bland annat catering, provsmakning och kryddning av snaps.

Catering

Du som driver ett cateringföretag kan få stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap under förutsättning att

 • cateringverksamheten har ett eget kök för tillredning av mat
 • den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen.

Provsmakning

Du som exempelvis driver ett bryggeri och regelbundet vill anordna provsmakningar för allmänheten som en del av verksamheten behöver först och främst ett stadigvarande serveringstillstånd. Därefter ska du skicka in en anmälan till alkoholhandläggaren inför varje provsmakningstillfälle.

Anmälan för provsmakningen ska omfatta

 • de drycker som provsmakningen avser
 • den lokal där provsmakningen ska äga rum.

Vid provsmakningstillfället ska du tänka på att

 • det finns inga krav på att du samtidigt ska ha matservering
 • provsmakning skiljer sig från "vanlig" servering på så sätt att du endast serverar en liten mängd alkohol
 • du som erbjuder provsmakning ska ta betalt för dryckerna.

Pausservering i foajéer

Driver du en till exempel en konsert- eller teaterverksamhet kan du ansöka om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd. Vid pausservering finns det inga krav på matservering. Dock får alkoholservering endast ske i pausen i en pågående föreställning. Det är inte tillåtet med alkoholservering före eller efter en föreställning.

Uteservering

Du som vill servera alkohol på din uteservering i anknytning till exempelvis en restaurang behöver tillstånd för denna. Tillståndet gäller tillsvidare – du behöver alltså inte ansöka på nytt varje år då du öppnar upp din uteservering.

För att du ska få tillstånd krävs det att uteserveringen

 • till största delen består av sittplatser vid bord
 • erbjuder servering av lagad mat
 • ligger i anslutning till din serveringslokal
 • är avgränsad på ett sätt som gör det tydligt för gästerna när de befinner sig på serveringen och utanför den
 • kan överblickas av serveringspersonalen.

Det är ditt ansvar som tillståndshavare/restaurangägare att inga gäster lämnar uteserveringen med sin alkoholdryck.

Tänk på att vill du använda offentlig plats behöver du ansöka om tillstånd för det hos Polisen.

Kryddning av snaps

Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker får själv och enligt eget recept krydda okryddat brännvin i den egna verksamheten, men det ska först anmälas till tillståndsenheten.

Observera att det endast är tillåtet att krydda okryddat brännvin och ingenting annat. Syftet med att göra kryddning av spritdryck lagligt är för att du ska kunna servera verksamhetens egen snaps till julbord eller liknande tillställningar.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: