Viktigt meddelande1

Hemsjukvård

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte själv eller med hjälp av någon annan kan ta dig till vårdcentralen kan du ha rätt till hemsjukvård.

Hemsjukvård är sjukvård och rehabilitering som du får i ditt hem. Om du inte själv eller med hjälp av någon annan kan ta dig till vårdcentral kan du ha rätt till hemsjukvård. Då får du den vård du behöver där du bor.

Du kan få hemsjukvård både under en kortare eller längre period, beroende på ditt behov. Om du får hemsjukvård behåller du fortfarande din läkarkontakt på den vårdcentral du valt. Vårdcentral och sjukhus ansvarar alltid för läkarinsatser.

Du kan bland annat få hjälp med

  • läkemedelshantering
  • såromläggning
  • provtagning
  • rehabilitering
  • habilitering
  • vård i livets slutskede
  • utprovning av hjälpmedel.

Legitimerad personal som sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut kan utföra insatserna. De kan också delegera uppgiften till annan vårdpersonal.

Ansöka om hemsjukvård

Behöver du hjälp av en sjuksköterska i ditt hem kontaktar du i första hand din vårdcentral. De anmäler då ditt behov av hemsjukvård till kommunen. Sjukhuset kan också anmäla behov av hemsjukvård.

Behöver du stöd med rehabilitering eller utprovning av hjälpmedel i ditt hem kontaktar du fysioterapeut eller arbetsterapeut via medborgarservice.

Därefter bedömer den legitimerade personalen i kommunen ditt behov. De utreder och beslutar om de sjukvårdande eller rehabiliterande insatserna.

Avgifter för hemsjukvård

Du betalar en avgift för service och omvårdnad. Hur mycket du betalar beror på din inkomst och vilka utgifter du har, men du betalar aldrig mer än maxtaxan.

Har du synpunkter?

Om du har synpunkter på det stöd du får, tala i första hand med personalen eller ansvarig för verksamheten. Det går också bra att lämna dina synpunkter på annat sätt.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: