Viktigt meddelande1

Ventliationskontroll, OVK

Om du äger ett flerbostadshus, en kontorslokal, förskola/skola eller liknande är du skyldig att regelbundet göra obligatoriska ventilationskontroller (OVK).

Oavsett vem som använder en byggnad är det alltid du som byggnadsägare som har skyldighet att se till att ventilationen fungerar och är godkänd. Du är skyldig att med hjälp av en behörig kontrollant regelbundet kontrollera att ventilationssystemet fungerar tillfredsställande.

Besiktningarna ska utföras av godkänd sakkunnig. Via Boverket kan du kontrollera så att din konsult har rätt certifiering för obligatorisk ventilationskontroll.

Vid varje besiktning ska den som utför själva kontrollen föra protokoll och redovisa resultatet. Det ska sedan lämnas in ett exemplar till dig som ägare och ett till kommunens miljö- och byggnadsnämnd.

Kontrollanten ska utfärda ett intyg som visar att besiktningen har gjorts, med datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datumet för nästa besiktning. Du som ägare ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden. Det är också ditt ansvar som ägare att ta hand om och åtgärda eventuella fel och brister som framkommer vid besiktningen.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: