Viktigt meddelande1

Omsorg och stöd

Tänk på att de uppgifter du lämnar in är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen om inte sekretess enligt sekretesslagen gäller.

Skriv tabellbeskrivning här


E-tjänst

Blankett

Anmälan vid oro att barn och ungdomar misstänks fara illa

E-tjänst Länk till annan webbplats.


Anmälan vid misstanke eller kännedom om en vuxen far illa

E-tjänst Länk till annan webbplats.


Intresseanmälan familjehem, jourhem, kontaktperson, kontaktfamilj


Blankett Länk till annan webbplats.


E-tjänst

Blankett

Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen


Blankett Pdf, 125.6 kB.

Inkomstförfrågan 2024


Blankett Pdf, 657.1 kB.

Tillfällig vistelse - beställningsblankett


Blankett Pdf, 542.1 kB.


E-tjänst

Blankett

Ansökan om insatser enligt LSS

 

Blankett Pdf, 89 kB.

Ansökan om bostadsanpassning

E-tjänst Länk till annan webbplats.

Blankett Pdf, 359.2 kB.

Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen


Blankett Pdf, 125.6 kB.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade


Blankett Pdf, 70.2 kB.

Läkarintyg till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade


Blankett Pdf, 33.9 kB.


E-tjänst

Blankett

Anmälan borgerlig vigsel


Blankett Pdf, 88.7 kB.


E-tjänst

Blankett

Ansök om fortsatt ekonomiskt bistånd

E-tjänst Länk till annan webbplats.


 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: