Viktigt meddelande1

Bygglov - så här går det till

Går du och drömmer om att bygga nytt hus eller ändra något på ditt befintliga? Då kan du behöva ansöka om bygglov. I bygglovet prövas bland annat utformning och placering med hänsyn till översiktsplan, detaljplaner samt landskaps- och stadsbilden. Här hittar du information om hur det går till.