Viktigt meddelande1

Tillfälligt serveringstillstånd

Om du vid enstaka tillfällen vill servera alkohol ansöker du om tillfälligt serveringstillstånd.

Du kan ansöka om tillfälligt serveringstillstånd för att servera allmänheten, slutet sällskap, catering, provsmakning eller pausservering. Tillfälligt tillstånd till allmänheten kan handla om festivaler eller andra typer av tidsbegränsade arrangemang.

Normal serveringstid enligt alkohollagen är mellan klockan 11.00 och 01.00. Du kan ansöka om förlängd serveringstid som längst fram till klockan 03.00 på fredagar, lördagar och dag före helgdag. Då behöver du uppfylla vissa villkor.

Handläggningstiden för ett tillfälligt tillstånd till allmänheten är beräknad till sex veckor efter att en komplett ansökan har kommit in. För ett tillfälligt tillstånd till slutet sällskap är handläggningstiden beräknad till fyra veckor.

Servering till slutet sällskap

För att räknas som slutet sällskap ska deltagarna vara kända innan arrangemanget och ha något gemensamt, som exempelvis att de ingår i samma förening eller är kollegor. Om medlemskap kan lösas i entrén är det inte ett slutet sällskap och inte heller om arrangemanget har annonserats ut till allmänheten.

Vid själva serveringstillfället ska en deltagarlista över det slutna sällskapet finnas tillgänglig på serveringsstället.

Om du driver ett cateringföretag och planerar att regelbundet servera alkohol till slutna sällskap kan du ansöka om stadigvarande tillstånd för catering till slutet sällskap.

Pausservering

Du kan ansöka om ett tillfälligt serveringstillstånd för pausservering, till exempel i en teater- eller konsertlokals foajé. Kommunen beviljar endast serveringstillståndet gälla starköl och vin. Vid pausservering ställer kommunen inga krav på mat eller tillgång till kök.

Alkoholserveringen får inte ske i samband med evenemang får stor del av publiken är under 18 år.

Krav på dig som söker serveringstillstånd

För att få ett serveringstillstånd måste du uppfylla följande krav:

 • ålder – du måste ha fyllt 20 år
 • personlig och ekonomisk lämplighet – du ska vara ekonomiskt skötsam och inte ha ett brottsligt förflutet
 • kunskap – både du som söker tillstånd och andra personer som har betydande inflytande i verksamheten ska ha kunskap i alkohollagstiftningen.

Om du som sökanden tidigare varit inblandad i konkurs kommer en särskild prövning att göras. Prövning av personlig och ekonomisk lämplighet görs för alla personer med betydande inflytande över verksamheten.

Sökande och andra nyckelpersoner måste ha blivit godkända på Folkhälsomyndighetens kunskapsprov. Kunskapsprovet görs på kommunhuset i Båstad efter överenskommelse med alkoholhandläggaren.

Krav på verksamheten

För att få tillfälligt serveringstillstånd måste lokalen/området och verksamheten uppfylla följande krav:

 • Serveringen får inte vara stadigvarande – det finns en begränsning i hur ofta återkommande arrangemanget kan vara och/eller hur lång tidsperiod arrangemanget pågår.
 • Lagad eller tillredd mat ska serveras. Med undantaget att du kan få tillstånd för servering i en foajé till en teater eller konsertlokal utan krav på att servera mat.
 • Lokalen/området ska vara brandsäker och får inte medföra risk för människors hälsa.
 • Serveringsytan ska vara tydligt avgränsad och ha ett lämpligt antal sittplatser för matservering.
 • Alkoholen som säljs till ett slutet sällskap måste köpas in från Systembolaget. Vid försäljning till allmänheten kan alkoholen även köpas in hos partihandlare. Restriktivitet råder gällande tillstånd att servera spritdrycker.

Ansöka om serveringstillstånd

Serveringstillståndet ska sökas av den som driver verksamheten. Sökande kan vara ett bolag som har ett organisationsnummer registrerat hos Skatteverket eller en enskild person. Tillståndet är bundet både till personen/bolaget och serveringsstället. Om till exempel restaurangen byter ägare måste den nya ägaren söka nytt tillstånd. Du ansöker alltid om serveringstillstånd i den kommun serveringen ska ske.

Kommunen tar ut en avgift för din ansökan. I samband med din ansökan får du information om hur mycket du ska betala och hur du går till väga. Först när avgiften är betald börjar vi handlägga ditt ärende.

Tänk på att en komplett ansökan leder till en snabbare handläggning.

Checklista vid ansökan

 • Ansökan som du fyller i via kommunens e-tjänst
 • Registreringsbevis för aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag.
 • Om sökanden är en förening; bifoga styrelseprotokoll och stadgar.
 • Om serveringstillstånd finns i annan kommun, bifoga kopia på tillståndsbevis. Kort beskrivning av företrädares tidigare erfarenhet av restaurangbranschen.
 • Meritförteckning, dokumentation på genomfört kunskapsprov, för sökanden och för delägare i bolaget.
 • F-skattebevis, moms och arbetsgivaravgifter eller kopia av skatte- och avgiftsanmälan om företaget är nystartat.
 • Handlingar som styrker finansieringen. Till exempel kontoutdrag, kvitton eller lånehandlingar. Finansieringen ska vara dokumenterad och spårbar.
 • Registrering för livsmedelshantering.
 • Hyreskontrakt eller köpekontrakt som visar att du har rätt att använda lokalen.
 • Beskrivning av lokaler och inriktning på verksamheten.
 • Ritningar på hela restauranglokalen, ytan där alkoholserveringen ska ske samt eventuell uteservering. Serveringsytan ska vara tydligt markerad.
 • Matmeny som innehåller förrätter, huvudrätter och efterrätter, samt prissättning.
 • Dryckesmeny som innehåller både alkoholdrycker och alkoholfria alternativ, samt prissättning.

Andra tillstånd

Tänk på att du kan behöva andra tillstånd beroende på vilken verksamhet du ska bedriva. Till exempel behöver du söka tillstånd för livsmedel för att få servera mat. Har du någon form av gasanläggning, till exempel spis eller terassvärmare, behöver du ansöka om tillstånd för att hantera brandfarliga varor. Du kan behöva ansöka om att använda offentlig plats. Ska du arrangera en offentlig tillställning måste du också ansöka om tillstånd hos Polisen.

Bra att veta

 • Du måste ha en godkänd kassaapparat och måste kunna ge ett kvitto till varje kund.
 • Om flera restauranger ingår i ett arrangemang och önskar servera alkoholdrycker ska samtliga söka var sitt tillstånd. Varje tillstånd ska ha ett eget serveringsområde.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: