Viktigt meddelande1

Diarium

Alla handlingar som kommer in till, förvaras hos eller skapas av kommunen är allmänna. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Men det finns undantag och det gäller handlingar som du inte får läsa då de är sekretessbelagda.

Diarium – ett register över allmänna handlingar

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det vanligaste sättet att göra detta är genom diarieföring. Kommunen för helt enkelt dagbok över vilka handlingar som tas emot eller upprättas.

I diariet kan du hitta det mesta av den officiella kommunikation som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter. Det kan till exempel vara i form av in- och utgående post.

Handlingar är i regel offentliga

Alla brev och handlingar, även mejl, som kommer in till en kommun är i regel offentliga. De får alltså läsas av alla enligt offentlighetsprincipen som det står om i tryckfrihetsförordningen. Det finns dock handlingar som du inte får ta del av enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vill du ta del av allmänna handlingar?

Du hittar många allmänna handlingar i kommunens webbdiarium.

Du kan även kontakta medborgarservice för att få ta del av kommunens allmänna handlingar.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: