Viktigt meddelande1

Adresser och namnsättning

När ett nytt område ska byggas är det viktigt att ta fram namn på gator och vägar för att kunna sätta adresser. Ibland namnsätts även platser och torg.

Varje byggnad och ingång ska ha en adress, som talar om var huset finns. Adressen ska bestå av ett gatunamn och nummer. Adresserna är grunden för postens adresser och folkbokföringsadresser. Dessutom är de viktiga för att till exempel polis, räddningstjänst, ambulans, taxi och olika leveranser ska hitta fram till rätt plats.

Kommunen ansvarar för att fastställa belägenhetsadresser, som adresserna heter på fackspråk. Adresserna läggs in i Lantmäteriets nationella adressregister med exakta koordinater. PostNord lägger till postnummer och postort till adresserna. Skatteverket använder adresserna som underlag i folkbokföringen.

Adressuppgifter och kartor som finns på webben eller i en GPS ansvarar respektive leverantören för.

Märkning av gällande adress

Du som fastighetsägare ansvarar för att se till att både byggnad och brevlåda är tydligt märkta med gällande adress.

Placering av postlåda

Tänk på att det finns vissa regler för placering av din postlåda. Kontakta PostNord om du har frågor.

Lägenhetsnummer

Om det finns mer än en bostadslägenhet i en byggnad ska fastighetsägaren föreslå ett lägenhetsnummer för varje lägenhet enligt lägenhetsregistrets standard. Detta gäller inte om bostadslägenheten har egen ingång direkt från gatan, till exempel radhus. Kommunen fastställer lägenhetsnumren och underrättar fastighetsägaren om beslut. Kontakta geodataavdelningen om du är i behov av lägenhetsnummer.

Namnsättning

Behovet av namnsättning uppstår oftast i samband med planläggning av ett nytt område. Namnkommittén tar fram förslag på namn på gator och kvarter. Sen är det kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott som beslutar om namnen.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: