Viktigt meddelande1

Avlopp

Det kommunala avloppsvattnet hanteras av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, NSVA. Har du inte har tillgång till det kommunala avloppsnätet ansvarar du själv för rening av avloppsvatten från din fastighet.