Viktigt meddelande1

Val av skola

Du behöver inte göra ett aktivt skolval till grundskolan, årskurs F-9. Ditt barn är garanterad en plats på den skola som hen tillhör utifrån sin folkbokföringsadress.

Under vårterminen det år ditt barn fyller sex år får du som vårdnadshavare information om vilken grundskola barnet erbjudits en plats på inför hösten.

Som nyinflyttad i kommunen behöver du skicka in blanketten Ny elev till den skola du tillhör utifrån din folkbokföringsadress.

Hitta grundskola

Du som är ny i Sverige

Har ditt barn inte gått i skola i Sverige tidigare ska du vända dig till Samkomsten för att söka plats i grundskolan.

Om du önskar en annan skola

Du har möjlighet att önska en annan skola än den som ditt barn har placerats i. Det är däremot inte säkert att du får en plats på skolan du önskar, men vi försöker att tillgodose ditt önskemål. Ditt barn är alltid garanterad en plats på den skolan hen tillhör även om ni önskar plats på andra grundskolor.

Fristående skolor och andra kommuner har sin en egen kö, kontakta skolan som du är intresserad av för mer information.

Ditt barn är inte garanterad skolskjuts om hen får plats på en annan skola än den som barnet tillhör.

Vid byte av skola ska du fylla i blanketten Byte av skola/utflyttad elev.

Fritidshem före och efter skolan

Om du har behov av fritidshem till ditt barn kan du ansöka om fritidshem när du vet vilken skola barnet har fått plats på.

Om ditt barn har haft plats i förskolan upphör platsen automatiskt innan barnet börjar i förskoleklass. Om du önskar avsluta placeringen på förskolan tidigare behöver du säga upp platsen. Uppsägningstiden är två månader.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: