Viktigt meddelande1

Livsmedelsverksamhet

Livsmedel är allt som är tänkt att ätas eller drickas, förutom läkemedel. Den här sidan är för dig som driver, ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet.

Om du ska starta en verksamhet som bereder, bearbetar, behandlar, hanterar eller säljer livsmedel i organiserad form måste du registrera din anläggning hos kommunen innan du startar. Ditt företag omfattas av livsmedelslagstiftningen och du är ansvarig för att maten är säker att äta och att livsmedlet är rätt märkt.

En kund i din affär eller en gäst på din restaurang ska inte riskera att bli sjuk för att maten innehåller farliga bakterier, främmande ämnen och föremål eller odeklarerade allergiframkallande ämnen.

Kommunen är skyldig att bedriva livsmedelskontroll. Miljöavdelningen registrerar kommunens alla livsmedelsföretag och kontrollerar samtligaanläggningar i Båstads kommun.

Företagare som vill registrera eller avregistrera en livsmedelsanläggning måste anmäla detta till miljöavdelningen. En anmälan görs bland annat för att miljöavdelningen ska veta vilken slags verksamhet som bedrivs, var och av vem. Det är en förutsättning för att vi ska kunna utföra livsmedelskontroller.

Kontakta miljöavdelningen om du behöver rådgivning eller har frågor om vad som gäller just för dig.

Miljöavdelningen

Krav på livsmedelsverksamhet

Det är livsmedelslagstiftningen som avgör vilka krav som ställs på din verksamhet. När du startar ska du uppfylla de krav i livsmedelslagstiftningen som är relevanta för just den verksamhet du driver. Du ska bland annat ha kunskap i följande:

  • Ha en anläggning som är lämpligt utformad, inredd och utrustad.
  • Känna till de krav och regler som berör livsmedelshygien.
  • Ha kunskap om allergier och överkänslighet.
  • Information om och märkning av livsmedel.
  • Identifiera de faror och risker som finns i din verksamhet.
  • Arbeta förebyggande så att livsmedlen blir säkra.

Ett tips om du ska bygga nytt eller bygga om är att anlita ett företag som har koll på livsmedelsverksamheter. Det kan till exempel vara storkökskonsulenter eller arkitektfirmor med speciella kompetenskrav när det gäller livsmedelslokaler.

Dricksvatten är ett livsmedel

Om du är ansvarig för en brunn eller ett vattenverk som försörjer en livsmedelsverksamhet, en campingplats, en bygdegård, en samfällighet eller hyr ut bostäder för permanentboende eller liknande kan du omfattas av registreringskrav. Detsamma gäller om du levererar vatten till fler än 50 personer eller mer än 10 kubikmeter per dygn. Kontakta miljöenheten om du är osäker på vad som gäller för dig.

Registrera din verksamhet

Senast två veckor innan du startar, tar över eller kraftigt förändrar sortimentet eller gör större ändringar i en livsmedelsverksamhet, ska du skicka in en anmälan till miljöavdelningen.

En anmälan görs bland annat för att miljöavdelningen ska veta vilken slags verksamhet som bedrivs, var och av vem. Det är en förutsättning för att vi ska kunna utföra livsmedelskontroller.

Att starta upp en livsmedelsverksamhet utan att registrera den minst 14 dagar innan den startar innebär att en sanktionsavgift tas ut.

Varför livsmedelskontroll?

Miljöavdelningen är din kontrollmyndighet och gör livsmedelskontroller för att den som handlar och äter mat inte ska bli sjuk. Inga osäkra livsmedel ska säljas och ingen ska bli lurad på innehållet. Var och hur livsmedlen produceras samt att de som tillagar maten har tillräcklig kunskap om mat och livsmedelshygien kontrolleras.

Egenkontroll

Den som driver en verksamhet där livsmedel hanteras yrkesmässigt ska ha ett egenkontrollprogram. Egenkontroll betyder att du har ett ansvar för en god planering och kontroll av livsmedelshygienen i ditt företag. Målet är att alla livsmedel ska vara säkra att äta och ha rätt märkning och sammansättning.

För att egenkontrollen ska fungera på ett bra sätt krävs att ditt företag har tagit fram rutiner som beskriver hur personalen arbetar med allt från inköp och hantering till servering. Som ansvarig för verksamheten ska du göra ett skriftligt egenkontrollprogram som ska godkännas av miljöavdelningen.

Som livsmedelsföretagare betalar du en årlig avgift för kontroll från och med det år som verksamheten startar. Avgiften beslutas utifrån vilken typ av verksamhet du bedriver och hur väl du sköter den.

Från och med januari 2024 kommer ett nytt klassningssystem för kontrolltid och efterhandsdebitering att införas i kommunen.

Du betalar även en avgift för handläggning av registrering. Kostnaden är beräknad till mellan en till två timmars handläggningstid och debiteras utifrån gällande taxa.

Vid brister i din verksamhet, som kräver att en uppföljande inspektion måste göras, kommer den tiden att debiteras.

Matförgiftning och klagomål

Båstads kommun tar emot klagomål på näringsställen och livsmedelsverksamheter i kommunen. Miljöavdelningen utreder också matförgiftningar.

Några exempel på klagomål kan vara:

  • Om du misstänker du att du har blivit sjuk av mat som du har ätit på något näringsställe, till exempel en restaurang eller ett kafé.
  • Om du tycker att livsmedel hanteras olämpligt i någon verksamhet i Båstad eller på Bjäre.
  • Om du är missnöjd med märkning, innehåll med mera på varor du har köpt i Båstads kommun.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: