Viktigt meddelande1

Försäkringar

De som omfattas av kommunens försäkringar är våra verksamheter, anställda och förtroendevalda, barn i skola och barnomsorg och tredje man.

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för olika grupper som deltar i kommunens verksamheter.

Vad menas med olycksfall?

En olycksfallsskada är en kroppsskada som man ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Har du en privat olycksfallsförsäkring så ska du behålla den, eftersom den kan omfatta mer än kommunens försäkring gör.

Inom barn och utbildning är barn och elever försäkrade under den tid de deltar i verksamheten, samt den direkta resan mellan verksamheten och hemmet. Det kan till exempel vara i skolan, under praktik, på fritidsgården eller på vissa sommarlovsaktiviteter.

Kommunen har försäkrat klienter som till exempel bor i olika boenden eller familjehem.

Andra verksamheter har till exempel försäkrat volontärer, frivilliga och vuxenstuderande.

Anmäl skada

En skada anmäls direkt till försäkringsbolaget på deras webbplats av den skadade själv eller dennes vårdnadshavare.

E-post: personskadeavdelningen@lansforsakringar.se

Telefon: 042-633 91 37

Postadress:

Länsförsäkringar Skåne

Box 742

251 07 Helsingborg

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Barn, elever och vissa andra grupper som deltar i kommunala verksamheter är olycksfallsförsäkrade genom kommunen.

Barn och elever är även försäkrade genom vår tjänstereseförsäkring som gäller under verksamhetstid.

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

Ansvarsskada

Om kommunen har orsakat någon annan, kallad tredje man, en skada kan man ställa ett skadeståndskrav mot kommunen.

Enligt skadeståndslagen kan den som genom fel eller försummelse orsakat en skada, bli skyldig att ersätta den som drabbats. Kommunen har en försäkring som gör att försäkringsbolaget utreder om vi har ett skadeståndsansvar och om det finns ett ansvar så bedömer de ersättningen.

Du ska i första hand anmäla till ditt eget försäkringsbolag, innan du skickar kravet till kommunen. För vissa skador kan man begära ersättning för sin självrisk.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: