Viktigt meddelande1

Båstads kommun som arbetsgivare

Som anställd hos oss gör du skillnad och bidrar till trygghet och utveckling för många människor varje dag. Här kan du läsa mer om vårt uppdrag som arbetsgivare och vilka förmåner vi erbjuder.

Båstads kommun är en spännande arbetsgivare med över 130 olika yrken inom välfärden. Det är vi som lär barnen läsa samt stöttar och guidar unga människor till drömjobbet. Vi finns där snön behöver plogas och vi finns när du behöver stöd och hjälp i ditt hem.

När du jobbar hos oss har du ungefär 1 200 kollegor. Vårt uppdrag är att erbjuda service och tjänster till kommunens invånare.

Vår ambition är att vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare, som känner till sitt uppdrag och är stolta över sitt resultat. Vi erbjuder spännande, utvecklande och varierande arbetsområden där du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

Här är några av de områden som är viktiga för oss och som är del av vardagen när du jobbar inom kommunen.

Vi tar ansvar för vårt uppdrag

I Båstads kommun tar vi ansvar för vårt arbete och vi uppmuntrar och motiverar våra medarbetare till goda arbetsinsatser. Vi bemöter varandra med respekt och värnar om alla människors lika värde.

Vi ger dig förutsättning att utvecklas

Du som jobbar hos oss har goda förutsättningar att utvecklas inom ditt yrke. Tillsammans är vi en lärande organisation där våra medarbetares olikheter är en tillgång som berikar kommunen.

Vi skapar ett hållbart arbetsliv

Hos oss är en god arbetsmiljö ett gemensamt ansvar för alla medarbetare. Vårt arbetsmiljöarbete präglas av kommunens värdegrund där våra kärnvärden är professionalism, arbetsglädje och respekt. Vi vill skapa en hälsofrämjande arbetsplats som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Vi välkomnar dina idéer

Vi ger våra medarbetare möjlighet till ansvar, delaktighet och inflytande genom samverkan och dialog. Vi välkomnar idéer och söker ständigt nya sätt att tillsammans vidareutveckla och skapa framtidens välfärd.

Förmåner för dig som medarbetare

Som anställd i Båstads kommun har du flera olika förmåner. I listan kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig.

Som anställd kan du ta ut din semester samma år du tjänar in den. Du har rätt till 25 semesterdagar per år. Från och med året du fyller 40 har du 31 dagar. Från och med året du fyller 50 har du rätt till 32 semesterdagar.

Är du timavlönad får du istället semesterersättning som betalas ut i samband med din timlön.

Som anställd har du i vissa fall möjlighet till semesterväxling. Det innebär att du kan byta ut semesterdagstillägg mot extra ledighet.

Du som går på betald föräldraledighet och har varit anställd under minst 180 sammanhängande kalenderdagar får ett föräldrapenningtillägg. Tillägget motsvarar tio procent av din lön.

Båstads kommun betalar varje år in pengar till din tjänstepension. Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen. Om du blir sjuk, är hemma för vård av barn eller ledig enligt föräldraledighetslagen så får du räkna också den tiden som tjänstepensionsgrundande.

Du omfattas av flera försäkringar via våra kollektivavtal. Det ingår bland annat sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring och försäkring vid dödsfall.

Vi erbjuder ett friskvårdsbidrag på upp till 1 500 kronor per år.

Du som anställd betalar en lägre avgift på Malenbadet i Båstad när du köper ett säsongskort och när du deltar i vattengympapass.

Båstads kommun erbjuder alla tillsvidareanställda att teckna avtal om förmånscykel eller miljöbil.

Vi erbjuder dig som är tillsvidareanställd möjligheten att löneväxla till pension. Det innebär att du kan avstå en del av din lön innan skatt och få den insatt i en tjänstepensionsförsäkring.

Som anställd i Båstads kommun kan få råd, stöd och vägledning av Omställningsfonden. Du kan få stöd både under och efter din anställning. Stödet anpassas och utformas efter dina behov, förutsättningar och önskemål.

Jobba hos oss

Vi söker ständigt nya medarbetare till våra verksamheter.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: