Viktigt meddelande1

Medborgarförslag

Du har säkert många kloka tankar, idéer eller förslag kring samhällsplanering, boende eller annat som kan komma oss alla i kommunen till nytta. Passa då på att lämna ett medborgarförslag och gör din röst hörd.

Alla som är folkbokförda i Båstads kommun kan lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. På så sätt har du möjligheten att påverka och förbättra den kommunala verksamheten.

Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Det får heller inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, till exempel bygglov eller ekonomiskt bistånd.

Hur skriver jag ett medborgarförslag?

  • Ditt förslag måste vara skriftligt och undertecknat av dig.
  • Du inleder förslaget med rubriken ”Medborgarförslag”.
  • Du beskriver ditt förslag kort och enkelt. Motivera gärna.
  • Du måste skriva ditt namn, adress och telefonnummer på förslaget.
  • Är ni fler personer som lämnar in ett förslag måste ni utse en kontaktperson. Kontaktpersonens kontaktuppgifter ska finnas med på förslaget.

Ditt medborgarförslag får bara innehålla ett förslag. Har du två idéer lämnar du in två medborgarförslag.

För att ett medborgarförslag ska kunna tas upp på följande fullmäktigemöte måste det vara inlämnat till oss senast två veckor före mötet.

Medborgarförslag är allmän offentlig handling

Oavsett hur du skickar in ditt medborgarförslag så blir det en allmän offentlig handling när det kommer in till kommunen. Det innebär att alla har rätt att läsa den.

Namnet på den som ställer förslaget finns sedan med i protokoll och andra handlingar när medborgarförslaget tas upp för politisk behandling. Materialet publiceras också på kommunens webbplats.

Så här behandlas medborgarförslag

Alla medborgarförslag behandlas politiskt. Allra först ska kommunen fastställa att det är ett förslag enligt bestämmelserna för medborgarförslag. Medborgarförslaget anmäls sen till kommunfullmäktiges sammanträde. Därefter utreds förslaget av kommunstyrelsen eller berörd nämnd, som också lämnar ett förslag till beslut. Fullmäktige beslutar i ärendet om de inte har gett rätten att besluta till en nämnd.

Kommunen kontaktar dig när beslutet är fattat. Handläggningstiden kan variera beroende på omfattningen på förslaget.

Inte folkbokförd i kommunen?

Du som inte är folkbokförd i kommunen har möjlighet att lämna in synpunkter och idéer via vår synpunktshantering.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: