Viktigt meddelande1

Riskobjekt

Anläggningar och verksamheter som hanterar farliga ämnen eller som på annat sätt kan innebära fara för människor och miljön är så kallade riskobjekt. Du som äger eller har hand om en farlig verksamhet ska hindra att allvarliga skador uppstår. Du ska också göra en riskanalys för din verksamhet.

För att förebygga och begränsa följderna av en sådan olycka finns flera olika lagar och förordningar, bland annat Sevesolagen, som förebygger allvarliga kemikalieolyckor.

Sevesolagen

Verksamheter som hanterar eller lagrar stora mängder av vissa kemikalier kan omfattas av Sevesolagen. Syftet med lagen är att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Om verksamheten omfattas av lagen eller inte beror på mängden av det farliga ämnet/ämnena som kan förvaras.

Alla verksamheter som omfattas av Sevesolagen måste anmälas till Länsstyrelsen.

I Båstads kommun finns inga verksamheter som omfattas av Sevesolagen.

Risk- och sårbarhetsanalys

Båstads kommuns risk- och sårbarhetsanalys är ett pågående arbete för att utveckla förmågan att hantera kriser. Bland annat kartlägger vi om det finns anläggningar och verksamheter som kan innebära fara för allvarliga skador på människor eller miljö vid en olycka.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: