Viktigt meddelande1

Radon

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken i större eller mindre mängder. Radon varken syns eller luktar, men det kan vara skadligt för din hälsa.

Radon kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet. Det kan även finnas radon i vatten från egna djupborrade brunnar. Vid spolning av radonhaltigt vatten avgår radongas till bostadsluften.

Det är främst byggnadsmaterialet blå lättbetong som avger radongas. Materialet tillverkades mellan 1929 och 1975. Blåbetong har dock använts som byggmaterial i hus ända fram till 1980.

Gränsvärden för radon

Radonhalten i en byggnad mäts i Bq/m³ (Bequerel per kubikmeter luft). Riktvärdet för radon i inomhusluft är 200 Bq/m³.

Boende i villa

Det enda sättet att upptäcka radon på är att mäta. Om du äger din egen villa eller radhus har du själv ansvar för att mäta och vidta åtgärder för att få ner radonhalterna.

Det räcker inte att mäta radonhalten vid ett tillfälle. Materialet i ett hus åldras och kan därför med tiden släppa igenom mer radon från marken. Om du bygger om eller renoverar kan det också påverka radonhalten. Därför bör du mäta radon regelbundet. Gärna vart tionde år eller vid större förändringar av bostaden.

Båstads kommun tillhandahåller inga radonkartor eller mätdosor för radon.

Du kan mäta radon i din bostad genom att köpa radondosor från ett mätlaboratorium. Mätningen ska pågå under minst två månader under perioden 1 oktober till 30 april.

Boende i lägenhet

Du som bor i en hyresrätt- eller bostadsrätt och har frågor om radon ska i första hand prata med fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Det är deras ansvar att ta reda på om det finns problem med radon i huset och vid behov också se till att radonhalterna sänks.

Din fastighetsägare eller bostadsrättsförening är skyldig att göra radonmätning vart tionde år.

Har du frågor om radon kan du kontakta miljöavdelningen via e-post eller genom att ringa medborgarservice.

Miljöavdelningen

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: