Viktigt meddelande1

Avgifter för serveringstillstånd och folköl

Här kan du se vad det kostar att ansöka om olika sorters serveringstillstånd, anmäla försäljning av folköl och anmäla förändringar i befintligt tillstånd.

Indexuppräkning

Avgifterna för tillstånd knyts till prisindex för kommunal verksamhet (PKV) och omräknas varje år den 1 januari.

Förskottsbetalning

För att din ansökan ska prövas och beslut fattas måste ansökningsavgiften betalas i förskott. I samband med ansökan får du information om hur mycket du ska betala och hur du går till väga. Avgiften tas ut för att täcka kostnaderna för prövningen av tillståndsansökan och innebär inte att du automatiskt får tillstånd. Avgiften återbetalas inte om du får avslag på din ansökan.

Samtliga avgifter gäller 2024.

Avgifter ansökan om serveringstillstånd

Variant

Avgift

Ansökan om tillstånd förstadigvarande servering till allmänheten, slutet sällskap, catering och provsmakning

17 600

Ansökan om tillstånd för catering vid slutna sällskap(avser sökande med befintligt tillstånd i kommunen)

5 500

Ansökan om tillstånd för tillfällig servering till allmänheten


(avser sökande med befintligt tillstånd i kommunen)

3 300

Ansökan om tillstånd för tillfällig servering till allmänheten


(avser sökande utan befintligt tillstånd i kommunen)

7 700

Ansökan om tillstånd för tillfälligt utvidgad serveringstid, yta eller sortiment

4 400

Ansökan om tillstånd för tillfällig servering till slutet sällskap – ett tillfälle

2 200

Ansökan om tillstånd för tillfällig servering till slutet sällskap – max tio tillfällen per kalenderår

5 500

Ansökan om tillstånd för pausservering – ett tillfälle

2 200

Ansökan om tillstånd för pausservering – max tio tillfällen per kalenderår

4 400

Ansökan om gemensam serveringsyta, per sökande

3 300

Ansökan om provsmakningstillstånd vid tillfälligt arrangemang 1-2 dagar

4 400

Ansökan om provsmakningstillstånd vid tillfälligt arrangemang 3-7 dagar

8 800

Övriga avgifter gällande serveringstillstånd

Variant

Avgift

Kunskapsprov – stort (stadigvarande och tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten)

2 200

Kunskapsprov – mindre (tillfälligt serveringstillstånd i slutet sällskap, tillstånd för pausservering och provsmakning)

1 100

Utebli från kunskapsprov utan att avanmäla det, komma för sent eller sakna giltig legitimation

1 100

Avgifter gällande anmälan

Variant

Avgift

Anmälan om ändring av samtliga ägare/styrelsemedlemmar (totalt övertagande av bolag)

11 000

Anmälan om ändring av enstaka ägare per person (max tio timmar totalt)

3 300

Anmälan om ändring i bolagsform, ej nya personer i bolaget

4 400

Anmälan om ändring enbart driftansvarig/styrelse (PBI)

4 400

Anmälan om byte av lokal för ett bolag som redan har serveringstillstånd i kommunen

6 600

Anmälan om ändring av lokal eller verksamhet

2 200

Anmälan om serveringslokal för catering

1 100

Anmälan kryddning av snaps

1 100

Anmälan för att sälja folköl

2 200

Avgiften är omsättningsbaserad och baserar sig på redovisad årsomsättning av alkoholförsäljning.

Avgifter för årlig tillsyn av servering

Variant

Avgift

Avgift för inre tillsyn

2 200

Extra avgift för inre tillsyn vid anmärkning

2 200

0 kronor – 249 999 kronor

2 200

250 000 kronor – 499 999

4 400

500 000 kronor – 999 999

6 600

1 000 000 kronor – 1 999 999 kronor

8 800

2 000 000 kronor – 3 999 999 kronor

11 000

4 000 000 kronor – 5 999 999 kronor

13 200

6 000 000 kronor – 7 999 999 kronor

16 500

8 000 000 kronor –

19 800

Extra avgift vid sen serveringstid – serveringstid till klockan 02.00

1 100

Extra avgift vid sen serveringstid – serveringstid till klockan 03.00

2 200

Övriga tillsynsavgifter

Variant

Avgift

Årlig tillsynsavgift för försäljning av folköl

2 200

Extra avgift för restaurangrapport som kräver åtgärd/rättelse av förvaltningen

2 200

Förseningsavgift restaurangrapport. Påminnelse skickas ut efter en vecka och därefter en gång per 14 dagar. Ny avgift tas ut vid varje påminnelse

1 100

Utebli från anmäld plats till utbildning i ansvarsfull alkoholservering, avgift per person

1 100 (exkl moms)

Övrig tillsyn enligt alkohollagen

timavgift

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: