Viktigt meddelande1

Stöd, bidrag och stipendium

I Båstads kommun finns det många kulturutövare och kulturföreningar. På denna sida hittar du information om kommunens kulturpris och kulturstipendium samt bidrag som en kulturförening kan ansöka om.

Båstads kommuns kulturpris och kulturstipendium

Båstads kommun delar ut ett kulturpris och ett kulturstipendium. Kulturpriset delas ut vartannat år och kulturstipendiet vartannat år.

Kulturpris delas ut som stöd eller uppmuntran för en förtjänstfull insats inom olika kulturella områden såsom litteratur, konst, musik, teater, dans, foto, film, journalistik, konsthantverk, arkitektur och lokal historia.

Kulturstipendium delas ut för att möjliggöra utbildning eller fortbildning inom sitt kulturella område.

Både pris och stipendium delas ut till kulturutövare som är verksamma i Båstads kommun, eller har en annan särskild anknytning till kommunen.

Du kan nominera till utmärkelserna

Alla har möjlighet att nominera en person eller verksamhet till kulturstipendiet och kulturpriset. I början av varje år informerar kommunen att det är dags att lägga sin nominering. Kommunstyrelsen avgör vem som sen får stipendiet respektive priset. Utmärkelsen delas ut på näringslivsgalan, som hålls varje år på våren.

Kommunen hoppas att kulturpriset och kulturstipendiet ska uppmuntra och göra det möjligt för mottagaren eller mottagarna att fortsätta med sitt konstnärskap eller kulturarbete.

Sedan 2017 ges kulturstipendiet och kulturpriset ut vartannat år. Tidigare gavs de ut varje år, med paus mellan 2014-2017.

Mottagare av kulturpriset

2023 – Gitte Lindström-Harmark

Motivering: Gitte Lindström-Harmark har under många år med kärlek och hängivenhet varit ledare för utvecklingen av Birgit Nilssons föräldragård till ett kulturellt högkvalitativt besöksmål – Birgit Nilsson museum. Under Gittes ledning utvecklas verksamheten till att omfatta ett koncept där Master Class, konsertprogram med stjärnsolister och utdelning av det årliga Birgit Nilsson stipendiet är internationellt uppmärksammade delar.

2021 – Hannes Gerhard

Motivering: Hannes Gerhard driver Scala Biografen med visionen att nå alla åldrar och den breda publiken men också värna kvalitetsfilmen. Hannes har utvecklat tekniken och på så sätt utvecklat tillgängligheten för fler besökare. Han driver med stor kreativitet biografen under pandemin och samverkar med föreningen film i Båstad i syfte att utveckla och bevara Lilla filmfestivalen som genomförs årligen.

2021 – Britt Arnstedt

Motivering: 2018 var det 20 år sedan Britt Arnstedt och konstnären Eva Kullgren öppnade Galleri Arnstedt i Östra Karup utanför Båstad. Galleriet – som besöks av mellan 4 000 och 5 000 konstintresserade varje sommar fick 2018 en helt ny lokalyta på runt 200 kvadratmeter. Konstälskare och samlare reser långväga för att se vad Britt erbjuder i fråga om Sveriges bästa samtidskonst i nära samverkan med Malmö Konsthögskola. Britt har ett särskilt intresse och önskan om att nå våra barn och elever på Bjärehalvön, det gör hon genom att ordna uppskattad verksamhet för barn på sommaren och erbjuda alla skolor visning av utställningarna utan kostnad.

2017 – Lena Göransson

Motivering: Lena Göransson har med stort engagemang och målmedvetenhet under många år satsat på kvalitet och förnyelse av Bjäre Bokhandel. Lena har utvecklat bokhandeln till att bli en mötesplats för människor att ta del av all typ av litteratur, konst och kultur lokalt, nationellt och internationellt.

2013 – Tomas Peterson

Motivering: Tomas Peterson får kulturpriset 2013 för sin kunskap och sitt brinnande engagemang när det gäller att berätta om och lyfta fram Båstads historia i många olika sammanhang. Tomas betydelse i föreningen Gamla Båstad har varit och är av stor vikt liksom det arbete Tomas har gjort och gör i Ortnamnskommittén.

2012 – Elsie Svensson

Motivering: Danslärare Elsie Svensson får kulturpriset 2012 för sin mångåriga insats för gammeldansen som ett konstnärligt uttryckssätt. Elsie brinner för dansen och hon har med ett stort engagemang och entusiasm inspirerat och undervisat barn, ungdomar och vuxna i konsten att lära sig dansa.

2011 - Gunnar Nilsson
2010 - Marianne Strandberg
2009 - Kalle Eriksson
2008 - Ulf Berggren
2007 - Britt-Marie Schött
2006 - Nisse Eriksson
2005 - Ingrid Herrlin
2004 - Gillis och Monika Jimheden
2003 - Gunilla Roos och Båstads teaterförening
2002 - Lassa Lindqvist och Adanda Thorell
2001 - Gert-Håkan Ericsson
2000 - Leif Ahlberg
1999 - Hasse Andersson och Monika Forsberg
1998 - Thure Karlsson och Stig Edenfur
1997 - Bengt Eneroth och Peter Frie
1996 - Bo Widerberg
1995 - Ilona Klara Boman
1994 - Gösta Andrén, Birgitta Jansson och John Nygren
1993 - Helén Jahren
1992 - Bjäre Härads Hembygdsförening
1991 - Vävateljén Märta Måås-Fjetterström
1990 - Gösta Gustaf-Jansson
1989 - Annila Sterner
1988 - Ulla och Gustav Kraitz
1987 - Birgit Nilsson

Mottagare av kulturstipendiet

2022 – Katarina Thorstensson och Jenny Kåberg

Motivering: Katarina och Jenny skapar tillsammans konceptet ”The mixed up project” som fångar färg, form och material i ett konstnärskap där glas och metall manar till att hitta nya tanke- och arbetssätt. Gränserna tänjs för vad som kan åstadkommas utifrån materialens beskaffenhet och förmågan att se nya vägar och våga utmana.

2020 – Adina och Amanda Romare

Motivering: Amanda och Adina Romare lyfter fram en angelägen fråga bland unga och oss alla som handlar om psykisk ohälsa och livet. De har med uthållighet och fokus skapat en webbserie baserad på en bok skriven av Amanda Romare, där frågan om människans psyke, om livet och döden tas upp på ett för målgruppen empatiskt, tillgängligt och trovärdigt sätt.

2018 – Anna Aatola

Motivering: Anna Aatola har en tydlig lokal förankring och samverkar med det lokala närings och kulturlivet på olika sätt. Anna har en hög kvalitet och konstnärlig känsla i sina bilder och ett stort engagemang för hållbar utveckling. Kulturstipendiet skulle ge henne stöd och möjlighet att fortsätta att utvecklas i det arbetet.

2012 – Timothy och Nickolina Johnson

Motivering: 2013 års kulturstipendium går till Timothy och Nickolina Johnson för att de i unga år rönt stora framgångar i sitt konstnärliga uttryck, att spela fiol. Timothy och Nickolinas framsteg är på god väg att göra dem till riksspelemän. De för traditionen kring skånsk folkmusik vidare men utvecklar parallellt även andra musikstilar.

2012 – Åsa Hagberg

Motivering: 2012 års kulturstipendium går till Åsa Hagberg för hennes författarskap och arbete med drama. Åsa har skrivit böcker som ”Det barn vi fick”, ”Från Änglavärlden” men även psalmer för det nya kyrkoåret ”Och himlen rör vis orden”. Åsa Hagberg har medverkat till att göra Bjärebyggden känd genom fyra gudstjänster på TV, där hennes psalmer spelades i Grevie kyrka.

2011 - Carina Carlsson
2010 - Anna Nilsson
2009 - Fredrik Höjman
2008 - Jens Bengtsson
2007 - Lisette Bramsell
2006 - Mathias Söderlund
2005 - Toru-Mörk Shinghai
2004 - Carolina Söderman
2003 - Ej utdelat
2002 - Ej utdelat
2001 - Annika Gundersdotter
2000 - Johanna Djerf
1999 - Anna Kraitz
1998 - Ej utdelat
1997 - Ej utdelat
1996 - Rås Häggtoft
1995 - Linbastuan i Södra Bjäre pensionärsförening
1994 - Ej utdelat
1993 - Annelie Wallseth
1992 - Marie Paulsson-Bertmar
1991 - Projektgrupp och deltagare i Strangängsskolans projekt Utan Gränser - En gränslös föreställning med mycket musik och dans
1990 - Richard Rackham
1989 - Sven Hernborg
1988 - Agneta Åhlen
1987 - Leif Ahlberg

Stöd till kulturföreningar

Det finns två typer av bidrag för kulturföreningar i Båstads kommun. Ett årligt kulturbidrag samt ett speciellt arrangemangsbidrag.

Kulturbidrag

Du som kulturförening kan årligen ansöka om kulturbidrag. Omfattningen på bidraget styrs av kommunens budget.

Du ansöker genom att skicka in följande blanketter. Du ska även bifogaföreningens resultat och balansräkning samt revisionsberättelse från senaste verksamhetsåret.

Arrangemangsbidrag

Kulturföreningar och studieförbund som är veksamma i Båstads kommun kan ansöka om arrangemangsbidrag.

För att kunna ansöka om arrangemangsbidrag måste föreningen/organisationen ha varit verksam i minst sex månader, antagit stadgar samt valt styrelse. Arrangemanget ska vara offentligt och markansdsföras mot allmänheten. Ansökan lämnas in i god tid före arrangemanget.

Du ansöker genom att fylla i följande blankett. Ansökan lämnas in i god tid före arrangemanget.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: