Viktigt meddelande1

Ventilation

En bra ventilation är viktig för att du ska må bra i din bostad. En dålig ventilation kan bidra till att skadliga ämnen bli kvar inomhus. Det kan också leda till hög luftfuktighet.

I inomhusluft samlas föroreningar från exempelvis matlagning, rökning, städning, dusch och tvätt. Inomhusluften behöver därför bytas ut mot frisk luft utifrån. En fungerande ventilation bidrar till att minska risken för hälsoproblem orsakade av till exempel radon och fukt.

Vad kan du själv göra?

  • Se till att tilluftsventiler är öppna.
  • Rengöra frånluftsdon i badrum och filtret i köksfläkten från damm och smuts så att de inte täpps igen.
  • Vädra vid behov.

Fastighetsägarens ansvar

Det är din fastighetsägare som är ansvarig för att ventilationssystemet fungerar som det ska. Om du upplever problem med ventilationen ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare eller hyresvärd.

Ventilationskontroll

Fastighetsägare till flerfamiljshus är skyldiga att göra en ventilationskontroll, även kallad OVK. Det är en kontroll för att se om en byggnads ventilationssystem är tillräckligt bra.

Kontrollen ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk första gången och därefter med jämna mellanrum beroende på byggnadens ventilationssystem och hur lokalen används.

Miljöavdelningen i Båstads kommun ansvarar för tillsynen av ventilationskontrollen. Själva kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant.

Så här anmäler du

Du anmäler klagomål i vår e-tjänst.

Du kan också kontakta miljöavdelningen via e-post eller genom att ringa medborgarservice.

Miljöavdelningen

Du har möjlighet att lämna klagomål anonymt. Tänk på att vissa ärenden som lämnas anonymt inte går att utreda eftersom Båstads kommun måste kunna kontakta dig för att göra en komplett utredning.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: