Viktigt meddelande1

Felparkerade fordon

Vi utför trafikövervakning för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten. Övervakningen i Båstads kommun utförs av ett auktoriserat vaktbolag där parkeringsvakterna bär uniform.

Du får en parkeringsanmärkning om du har parkerat fel på gator och allmänna vägar. På privat tomtmark beslutar markägaren själv, med vissa begränsningar, om parkeringsregler och övervakning.

Anmäl felparkerade fordon

Om du upptäcker att någon har parkerat fel på kommunens mark kan du anmäla det till kommunen.

Hur du bestrider parkeringsanmärkning

Om du anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning kan du bestrida den hos polisen. Tänk på att du behöver betala avgiften även om du anser att den är felaktig. Du får tillbaka avgiften om din ansökan godkänns.

Flytt av fordon

Om ditt fordon står felparkerad och hindrar trafiken kan fordonet flyttas till närmaste lämpliga plats eller till kommunens uppställningsplats på Åkagårdsvägen i Förslöv. Kommunen tar ut en avgift för att flytta ditt fordon. Avgiften för år 2024 är 3 200 kronor.

Din bil kan också flyttas om den har stått parkerad en längre tid och du inte har flyttat på den trots upprepade uppmaningar. Fordonet flyttas då till kommunens uppställningsplats där du inom en viss tid kan lösa ut fordonet. Om ett fordon bedöms vara ett fordonsvrak så skrotas det.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: