Viktigt meddelande1
Östra karups grundskola

Östra Karups skola

Välkommen till Östra Karups skola. På vår skola går 185 elever i årskurserna F-6. Här finns även fritidsavdelningarna Boken, Eken, Granen och Tallen.

Skolan ligger i Östra Karup, som är ett litet samhälle beläget på nordsidan av Hallandsåsen, väster om E6:an och ett par kilometer från Båstad station. Eleverna som går hos oss bor i Östra Karups samhälle, Hemmeslövsområdet, Petersberg och på Hallandsåsen.

Skolan ligger i nära anslutning till skog och ås med flera fornminneslämningar samt promenadstråk. Inom gångavstånd har vi tillgång till ett friluftsområde med tillgång till vindskydd, eldstad, utegym och vintertid en perfekt pulkabacke. Området används flitigt under skol- och fritidshemstiden.

På F-6 har alla undervisande pedagoger lärarexamen.

Skolans ledord och arbetssätt

Skolans ledord är glädje, gemenskap och goda kunskaper. Här arbetar alla kollegor och olika yrkesgrupper nära varandra med elevens bästa i fokus. Pedagogerna arbetar tätt tillsammans i olika arbetslag där man planerar och hjälps åt i det pedagogiska arbetet.

I vår verksamhet arbetar vi med olika skolövergripande aktiviteter som till exempel gemensamma temadagar och fadderklasser där eleverna träffas och till exempel läser egna berättelser för varandra eller har utomhusaktiviteter tillsammans.

Elevernas utemiljö

Skolgården lockar till lek och rörelse bland annat på motorikbanan (som utformats av elevrådet), fotbollsplanen och klätterställningen. Under rasterna anordnar våra flitiga pedagoger olika rastaktiviteter som stimulerar till lek, fysisk aktivitet, samarbete och inkludering av elever i olika åldrar.

Matsal

I vår skolmatsal serveras frukost, mellanmål samt lunch som tillagas på skolan.

Fritidshem

Fritidshemmet är indelat i fyra avdelningar – Boken (förskoleklass), Eken (klass 1), Granen (klass 2-3) och Tallen (klass 4-6).

Elevhälsa och särskillt stöd

På varje grundskola finns ett elevhälsoteam (EHT). Elevhälsoteamet består av rektor, specialpedagog/speciallärare, skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog. Vid behov kan det även ingå en logoped och studie- och yrkesvägledare.

Frånvaroanmälan

Du registrerar frånvaro i appen Edlevo. Vårdnadshavare ansvarar för att minst två veckor i förväg lägga in sitt barns omsorgstider i Edlevo. Här delar man upp dagen före och efter skolan. Till exempel om ditt barn kommer klockan 07.00 på morgonen och sedan stannar till 16.00 på eftermiddagen skriver du in två poster, 07.00 - 08.15 samt 14.00 (den tid barnet slutar den dagen) – 16.00.

Kontakta oss

Besöksadress

Postridarens väg 25, 26937 Båstad

Rektor

Susanne Kaczmarek
Telefon: 0431-771 59
E-post: susanne.kaczmarek@bastad.se

Fritidshem

Boken
Telefon: 0431 - 776 72

Eken
Telefon: 0431 - 773 77

Granen
Telefon: 0431-776 74

Tallen
Telefon: 0431-776 79

Skoladministratör fritidshem

Cecilia Cederlöw
Telefon: 0431-771 38
E-post: cecilia.cederlow@bastad.se

Elevhälsoteam på Östra Karups skola

Skolsköterska, Annette Jönsson
Telefon: 0431-777 91
E-post: annette.jonsson1@bastad.se

Skolkurator, Emely Martell
Telefon: 0431-777 98
E-post: emely.martell@bastad.se

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: