Nytt särskilt boende i Grevie

För att klara ett ökat behov av fler platser kommer Båstads kommun att bygga ett nytt särskilt boende för äldre på Karlslundsvägen i Grevie. Boendet ska stå klart 2026/2027.

Boendet kommer att ha 55-60 platser fördelade på två plan.

Under 2024 kommer projektgruppen att ta fram en projektplan med bland annat vilka referensgrupper som ska tillsättas samt för vilka uppdrag.

Arbete under 2024

Under året kommer projektgruppen bland annat:

  • Ta in olika expertkunskaper utifrån behov.
  • Ha kontakt med omvärlden och ta del av andras erfarenheter.
  • Genomföra studiebesök under juni och september.
  • Ha workshop under maj och juni med vård- och omsorgsnämnden samt olika verksamheter
  • Ha dialog med Båstads kommuns medborgare.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har beslutat om att bygga ett nytt särskilt boende i Grevie på Karlsundsvägen. Önskemål har framförts från vård- och omsorgsnämnden att boendet bör stå klart så tidigt som möjligt eftersom kön till boendeplatser i kommunen är lång.

Karta över Grevie som visar vart det nya boendet ska byggas.

Kartan visar vart det nya särskilda boendet i Grevie ska byggas.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!Captcha * (obligatorisk)

Senast uppdaterad: