Viktigt meddelande1

Fiske och jakt

Du som vill fiska har goda möjligheter till fiskeupplevelser i Båstad. Du kan fiska både i havet och i vattendrag. Här kan du läsa om var du kan fiska och vilka regler som gäller. Du kan också läsa om vad som gäller för jakt på kommunens mark.

Fiska i havet

Det är tillåtet att fiska i havet mellan 1 april och 30 september om inget annat anges. Du får inte lov att fiska inom hamnområden.

Det är tillåtet att fiska laxartade fiskar så som lax och laxöring. Du får fiska max två fiskar per dag och person. Du får bara behålla fiskar med minimimått på 45 centimeter.

Information om vad som gäller om du ska fiska övriga arter än lax och laxöring kan du läsa på Svenska fiskereglers webbplats.

Fiska i Stensån

Här finns laxartade fiskar så som lax och laxöring samt vitfisk så som gädda och abborre. Du får lov att fiska i Stensån mellan 1 mars och 30 september.
Du får fiska max tre laxartade fiskar per dag. Du får bara behålla laxartade fiskar med minimimått på 45 centimeter.

Fiskekort

Om du vill fiska i Stensån behöver du ett fiskekort. Fiskekort ska bäras synligt för att vara giltigt. Du som är 16 och yngre fiskar gratis och behöver inget fiskekort.

Fiska i Öresjön

Här finns laxartade fiskar så som lax och laxöring samt vitfisk så som gädda och abborre. Du får fiska laxartade fiskar i Öresjön mellan 1 mars och 30 september. Vitfisk är tillåtet att fiska hela året.

Fiskekort

Om du vill fiska i Öresjön behöver du ett fiskekort. Fiskekort ska bäras synligt för att vara giltigt. Du som är 16 och yngre fiskar gratis och behöver inget fiskekort.

Fredningsområden

Det finns fredningsområden där speciella regler gäller. På Havs- och vattenmyndighetens webbplats kan du se vilka arter som är förbjudna att fiska och inom vilka områden förbudet gäller.

Fredningsområden och vilka regler som gäller hittar du också i kartan på svenska fiskereglers webbplats. Här kan du även se vilka regler som gäller för olika redskap i det område där du ska fiska.

Regler för fiske

Det finns bestämmelser för fisket som är till för att skydda och bevara fiskbeståndet. Det finns exempelvis regler om vilka tider på året du får fiska, minimimått på fisken och vilka fiskeredskap som är tillåtna att använda.

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för att bland annat se till att de regler som finns följs.

Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för bland annat havs- och vattenplanering, tillsyn och reglering.

Låna flytväst

Du kan låna flytväst hos kommunens medborgarservice. Här kan du låna flytväst till dig och familjen i upp till en vecka i taget. Det kostar inget att låna flytväst.

Jakt

I Båstads kommun bedrivs endast skyddsjakt på kommunal mark. Det finns nio kommunjägare som bedriver skyddsjakt för att skydda människor, tamdjur och egendom.

Upptäcker du ett skadat djur kontaktar du medborgarservice. Utanför kontorstid ringer du polisen på telefon 114 14.

Tillstånd för att jaga

Det krävs tillstånd för att få jaga i Sverige. Om du är jaktintresserad och vill jaga behöver du ha en Jägarexamen och en jaktlicens. Det finns även bestämmelser för vilka slags djur som du har rätt att jaga och vilken tidpunkt på året som du får utöva jakt.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: