Viktigt meddelande1

Strandskydd

Stränderna vid hav, sjöar och vattendrag är viktiga naturområden för både människor, djur- och växtliv. Tack vare strandskyddet kan vi bada och promenera längs stränderna. Strandskyddet är också till för djur och växter som lever på och nära stränderna eller i vattnet.

Här gäller strandskyddet

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattenområdet. Länsstyrelsen kan utöka strandskyddet upp till 300 meter, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften.

Du kan också kontakta kommunen om du vill veta om ett område är strandskyddat.

Det här gäller inom strandskyddat område

Inom ett strandskyddat område får du inte bygga nya byggnader. Du får inte heller ändra byggnaders användning om det hindrar allmänheten från att vara i området. Det finns fler åtgärder som inte är tillåtna, till exempel att anlägga bryggor, sätta upp staket, schakta, spränga eller fälla träd.

Ekonomibyggnader och anordningar som behövs för jordbruk, fiske, skogsbruk eller renskötsel är undantagna från förbudet, om de måste ligga inom strandskyddat område för sin funktions skull.

Du kan ansöka om dispens från strandskyddet

Om du vill bygga eller ändra något inom ett strandskyddat område kan du ansöka om dispens. Du kan få dispens från strandskyddet om du har ett särskilt skäl.

Exempel på särskilda skäl:

  • Platsen används redan på ett lagligt sätt för privat bruk. Till exempel om man ersätter ett hus som brunnit ner eller rivits eller bygger en komplementbyggnad nära huvudbyggnaden.
  • Platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller en väg.
  • Byggnaden måste ligga i eller vid vattnet för att fungera.
  • Byggnaden behövs för att en pågående verksamhet ska kunna växa.
  • Det finns ett starkt intresse för att byggnaden ska finnas.

Även om du får ett beslut om dispens, gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Ansök om dispens från strandskydd via vår e-tjänst.

Om området ligger inom ett annat skyddat område utöver strandskydd är det länsstyrelsen som handlägger din dispensansökan.

Avgifter

När du ansöker om dispens får du betala en avgift. Det kostar 8 800 kronor.

Beslut och överklagan

I det flesta fall är det miljö- och byggnadsnämnden som beslutar om dispens från strandskydd i kommunen. Länsstyrelsen ska också granska ansökan innan du kan bli beviljad dispens.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: