Viktigt meddelande1

Mätning och utstakning

Ska du bygga nytt kan du behöva märka ut fastighetens gränser, utföra utstakning eller lägeskontroller. Båstads kommun kan hjälpa till med olika tjänster men det går också bra att anlita en extern mättekniker.

Utstakning och lägeskontroll

Utstakning eller utsättning innebär att platsen var byggnadens ska stå markeras ut innan byggnadsarbetena påbörjas.

Detta säkerställer att byggnaden hamnar på rätt plats inom fastigheten och med den golvnivå som angivits i bygglovet. Kommunen kan utföra utstakningen. Du kan också välja att göra det i egen regi och då anlita en sakkunnig med mätteknisk färdighet.

Båstads kommun samarbetar med Ängelholms kommun inom kart- och mätområdet. Mätningsuppdragen utförs av Ängelholms kommun.

Beställa mättjänster

I ditt startbesked står det om det om du behöver utstakning för ditt bygge. Där står också om du behöver göra en lägeskontroll för att säkerställa att byggnaden hamnat på rätt placering enligt bygglovet.

Du beställer mättjänsterna via vår e-tjänst på Ängelholms kommuns webbplats.

Du kan också kontakta Kundtjänst i Ängelholms kommun.

Förbered din tomt för mätuppdraget

På Ängelholm kommuns webbplats kan du läsa om hur du behöver förbereda din tomt och vad du behöver tänka på innan en utstakning eller lägeskontroll.

Avgifter för mättjänster

Alla mätuppdrag kostar 1 031 kronor per timme (år 2024). Moms tillkommer med 25 procent.

Anlita extern mättekniker för utstakning och lägeskontroll

Det går bra att använda en extern mättekniker som har mätningstekniska färdigheter. Innan en extern mättekniker kan utföra arbetet ska din ansökan vara godkänd.

Måttsatta skisser och koordinatfiler ska skickas till kommunen

När du anlitar en extern mättekniker behöver du skicka in följande dokument till kommunen efter att mätarbetet är utfört.

  • Skriftligt intyg över utförd utsättning/lägeskontroll.
  • Kartskiss med sammanhängande måttkedjor. Det vill säga fasadmått på byggnader och mått till fastighetsgräns. Färdigt golvhöjd (FG) ska redovisas i kartan. Eventuella avvikelser från beviljat bygglov redovisas i kartan med avvikande färg
  • Koordinatfil i Sweref 99 13 30 och RH 2000.

Dokumenten skickas via mejl till samhällsbyggnad.

Samhällsbyggnad

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: