Viktigt meddelande1

Torg och allmänna platser

Kommunens torg och offentliga platser är till för alla. För att få använda offentlig plats för exempelvis försäljning, evenemang, uppställning av container och liknande måste du ofta söka tillstånd.

Offentlig plats eller allmän plats är till för allmänheten. Det kan vara gator, vägar, torg, parker och andra platser. Det kan även vara lekplatser, område för friluftsliv och badplatser.

På dessa platser gäller kommunens lokala ordningsföreskrifter. Där står bland annat vad som gäller vid lastning av varor, störande buller, markiser, flaggor och skyltar och så vidare.

Tillstånd för att få använda allmän plats

För att få använda offentlig plats till att ställa upp en container, försäljning, evenemang och liknande måste du vanligtvis söka tillstånd hos Polisen. Kommunen har också rätt att ta ut en avgift för platsen.

Kommunens offentliga toaletter

Det finns flera offentliga toaletter runt om i kommunen. Vissa toaletter är öppna året runt och andra är bara öppna under vissa perioder på året. Du hittar alla offentliga toaletter i kartan nedan.

Flaggning på kommunens officiella flaggstänger

Det finns särskilda riktlinjer för hur, vart och när vi ska flagga. Kommunen har officiella flaggstänger utanför entrén till kommunhuset. Här flaggar vi alla allmänna flaggdagar samt ytterligare några utvalda flaggdagar. På Båstad torg finns ytterligare officiella flaggstänger. Dessa har färre flaggdagar än de vid kommunhuset. Övriga flaggstänger ansvarar respektive verksamhet för.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: