Viktigt meddelande1

Tätortsnära skog

I alla kommunens orter finns skogen närvarande. Våra skogar är populära platser för många, och är en viktig del i den offentliga miljön.

De träd och växtlighet som finns intill och mellan våra bostäder, så som gräsytor och mindre skogsdungar, kallas tätortsnära natur. Dessa ytor är viktiga för den biologiska mångfalden, och många djur och insekter är beroende av dem. Växtlighet som träd renar också vår luft och skyddar mot hårda vindar.

Skötsel av kommunen

Vi är måna om vår natur och utför regelbundet naturvårdande skötselåtgärder som gynnar naturvärdena. Kommunen är mycket restriktiva när det kommer till att ta bort träd. De gånger vi fäller träd handlar det oftast om att trädet är i dåligt skick och utgör en risk för liv och egendom.

I många fall lämnas riset kvar på grund av den biologiska nyttan riset ger när det bryts ned. Antingen läggs riset i så kallade faunadepåer eller så ligger det orört i naturen. Vi rensar för stigar och framkomlighet.

Det är inte tillåtet för privatpersoner att ta ved eller virke från kommunens mark. Varken från träd vi fällt eller från träd som fallit själv.

Vårt mål med skötseln av tätortsnära skogar är att skapa variationsrika miljöer som är trygga att vistas i och som inbjuder till lek och motion.

Kommunens tätortsnära skog är PEFC-klassificerad vilket betyder att all avverkning ska ske till mån för den biologiska mångfalden.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: