Viktigt meddelande1

Vård- och omsorgsnämnd

Vård- och omsorgsnämnden har det övergripande ansvaret för stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning. Nämnden verkar för att målgruppen ska kunna leva ett självständigt liv.

Nämndens ansvarsområde omfattar bland annat:

 • Frågor som rör omsorgen om äldre- och funktionsnedsatta.
 • Ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården och socialpsykiatrin för vuxna.
 • Boende, boendestöd och sysselsättning för individer med psykiska funktionsnedsättningar.
 • Anhörigverksamhet.

Nämnden ansvarar för verksamhet, ekonomi och uppföljning samt myndighetsutövning inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden.

Socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och hälso- och sjukvårdslagen är några av de lagar nämnden arbetar utifrån.

Vård- och omsorgsnämnden har nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.

Välkommen att lyssna

Vård- och omsorgsnämndens möten är offentliga och hålls i Astrakanen i kommunhuset i Båstad måndagar klockan 13 om inget annat anges. Alla är välkomna som åhörare, men det är bara de förtroendevalda som får uttala sig eller ställa frågor. Korrekt tid och plats hittar du i respektive kallelse.

Mötet är inte offentligt och öppet för alla när nämnden behandlar ärenden som innefattar myndighetsutövning mot enskild individ eller annat av sekretess.

Sammanträdestider

 • 22 januari
 • 26 februari
 • 18 mars
 • 22 april
 • 27 maj
 • 17 juni
 • 26 augusti
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 25 november
 • 16 december

Kallelse och protokoll

Kallelse och protokoll hittar du i webbdiariet.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: