Viktigt meddelande1

Boende för dig med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning och inte klarar av att bo hemma kan ansöka om boende med särskild service enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Du kan bo i en gruppbostad eller i en servicebostad.

I en bostad med särskild service har du vid behov tillgång till personal dygnet runt. I boendet kan du få stöd och hjälp med till exempel personlig hygien och vardagssysslor i hemmet. Stöd och service utformas utifrån dina behov.

Gruppbostad

En gruppbostad är till för dig som har ett omfattande behov av tillsyn och omvårdnad. Här finns ett litet antal lägenheter med gemensamma utrymmen och du har tillgång till personal dygnet runt.

I Båstads kommun finns tre gruppboenden – Myllefallet och Färgerivägen i Förslöv och Aromagården i centrala Båstad.

Servicebostad

I en servicebostad har du en egen lägenhet men kan tillkalla personal dygnet runt och får stöd utifrån dina behov. Servicebostad är till för dig som inte har ett omfattande behov av tillsyn och omvårdnad. Lägenheterna ligger i vanliga bostadshus.

I kommunen finns Ängens servicebostad som ligger i centrala Båstad.

Avgifter

När du bor i en gruppbostad eller servicebostad skriver du ett hyresavtal och betalar din hyra, mat och hemförsäkring.

Så här ansöker du om LSS

Du som är över 15 år ansöker själv om stöd enligt LSS. Behöver du hjälp kan din vårdnadshavare, god man eller förvaltare hjälpa dig att ansöka. Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan om insatser enligt LSS.

Du skickar blanketten till:

Myndighetsenheten
Båstads kommun
269 80 Båstad

När vi har fått in din ansökan utreder en handläggare din situation och dina behov. Handläggaren tar sedan ställning till om du tillhör någon av personkretsarna. Om du tillhör någon av personkretsarna beslutar handläggaren om du har rätt till och behov av de insatser som du har ansökt om. En del personer kan ha rätt till flera insatser samtidigt.

Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Kontakta medborgarservice för mer information om stöd och service enligt LSS.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: