Markanvisning

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre. En markanvisning ger en byggherre ensamrätt att under viss tid och på givna villkor förhandla om att köpa mark som kommunen äger

Villkoren för en markanvisning ska regleras i ett markanvisningsavtal. Avtalets exakta struktur och innehåll kan variera beroende på områdets unika förutsättningar.

Så här går en markanvisning till

När kommunen bjuder in till intresseanmälan för markanvisning, får byggherrar som är intresserade av att köpa mark för att bygga till exempel bostäder, lämna in förslag som beskriver vad man har tänkt bygga.

Av förslagen ska det framgå hur den planerade bebyggelsen ska se ut och om man har tänkt bygga hyresrätter, bostadsrätter och så vidare.

Kommunen avgör sedan vilka byggherrar som ska erbjudas rätt att köpa och bebygga marken. Tilldelning av mark till respektive byggherre sker genom markanvisning.

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjerna innehåller information om hur man ansöker om markanvisning hos kommunen, hur handläggningen sker hos kommunen, grundläggande villkor för markanvisning och principer för markprissättning.

Pågående markanvisning

Just nu har vi inga pågående markanvisningar.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!Captcha * (obligatorisk)

Senast uppdaterad: