Viktigt meddelande1

Elda utomhus

Du får elda utomhus, men inte hur som helst. Det är till exempel inte tillåtet att elda trädgårdsavfall. Kom också ihåg att kontrollera så att det inte råder eldningsförbud innan du eldar.

Eldning av trädgårdsavfall

Det är inte längre tillåtet att elda trädgårdsavfall. Lagen började gälla den 1 januari 2024 och gäller oavsett om du bor inom eller utanför detaljplanelagt område. Syftet med lagändringen är att även kvistar och löv ska återvinnas som exempelvis biogas, eller komposteras för att bli ny näring som kan återföras till jorden.

Ansök om dispens för att elda

Du kan ansöka om dispens för att elda trädgårdsavfall. Dispens kan ges i sällsynta fall, till exempel vid eldningen som sker i samband med offentliga tillställningar. Ett exempel kan vara majbrasor på valborgsmässoafton om eldningen görs utan risk för olägenhet för hälsa eller miljön. Ansökan om dispens skickar du till miljöavdelningen.

Kommunen tar ut en avgift för att handlägga din ansökan.

Om du får dispens och ska elda behöver du tänka på detta:

  • Elden får inte lämnas obevakad.
  • Håll avstånd till hus och annat brännbart för att undvika brandspridning.
  • Eldning får endast ske med torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, såsom grenar och ris. Eldning av löv och gräs eller annat material som kan orsaka besvärande rökutveckling är inte tillåten.
  • Eldning får inte ske vid stark blåst eller efter mörkrets inbrott.
  • Släckredskap ska alltid finnas till hands.
  • Efter avslutad eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar.
  • Eldning i större omfattning ska anmälas till räddningstjänsten.

Grillning

Grillning får ske på villatomter eller på särskilt iordningställda platser i naturen.

Brandriskprognos

Håll dig uppdaterad om eventuellt eldningsförbud via brandriskprognosen som uppdateras dagligen från den 1 april till 31 oktober.

  • Brandriskvärde 1-3: Eldning sker under eget ansvar.
  • Brandriskvärde 4-5E: Generellt eldningsförbud.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: