Viktigt meddelande1

Använda offentlig plats

För att få använda offentlig plats för exempelvis försäljning, evenemang, uppställning av container och liknande måste du ofta söka tillstånd.

Om du vill använda kommunens mark för bland annat försäljning eller evenemang behöver du ansöka om detta hos Polisen. Kommunen och polisen diskuterar din ansökan. Om kommunen skulle neka ansökan får polisen inte ge tillstånd.

Exempel på tillfällen du behöver tillstånd.

 • Evenemang
 • Uteservering
 • Reklam, affischering och skyltar
 • Cirkus
 • Byggupplag, byggnadsställning med mera
 • Containrar
 • Försäljning utanför kommunens torgplatser

I Båstads kommun finns också ett 30-tal torgplatser där du inte behöver söka polistillstånd. Torgplatserna ansöker du om direkt hos kommunen.

Ansöka om tillstånd för att använda offentlig plats

Du ansöker om tillstånd för att använda offentlig plats hos Polisen. För att få snabbare handläggning bör din ansökan till polisen vara så detaljerad som möjligt och innehålla:

 • sökandens namn
 • vilken plats det gäller (adress)
 • datum och tid, inklusive etablering och avetablering
 • vad, vilken aktivitet ska ske?
 • tydlig karta med där ytan finns markerad med utsatta mått. Måtten ska summeras till totalt antal kvadratmeter
 • ansvarig person, telefonnummer och e-postadress

Anordna evenemang

Att anordna ett evenemang utomhus kräver ett polistillstånd. Beroende på vilket innehåll du vill ha på ditt evenemang kan det krävas fler tillstånd. Exempelvis serveringstillstånd för alkohol, bygglov och så vidare.

För att vara säker på att platsen är ledig och lämplig för ditt arrangemang kan du kontakta kommunen innan du ansöker.

Evenemangsområden i Båstad under sommaren

Sommartid delas Båstads tätort in i olika evenemangsområden.

Yttre evenemangsområdet – kommunen bestämmer över platserna i det yttre evenemangsområdet.

Inre evenemangsområde – kommunen samarbetar med externa parter gällande platser inom detta område. Kontakta kommunen för mer information.

Hamnområdet – Båstad hamn ansvarar för detta område.

Regler för bygglov vid evenemang

Generellt krävs det bygglov för att sätta upp byggnader. Vid evenemang och under kortare perioder kan det finnas undantag från att ansöka om bygglov. Undantaget förutsätter att du har de lov och tillstånd du behöver från andra.

En mindre byggnad på offentlig plats är lovbefriad om:

 • den placeras på allmän platsmark inom detaljplanerat område som kommunen äger
 • placeras på platsen i högst tre månader
 • inte är större än 15 kvadratmeter
 • inte har en nockhöjd som överstiger 3 meter.

En byggnad på offentlig plats är lovbefriad om:

 • den placeras på allmän platsmark inom detaljplanerat område som kommunen äger
 • placeras på platsen i högst 14 dagar.

Ställa upp skylt på offentlig plats är lovbefriad om:

 • den placeras på allmän platsmark inom detaljplanerat område som kommunen äger
 • det handlar om ett tillfälligt evenemang, till exempel cirkus, konsert, auktion, marknad och så vidare
 • placeras på platsen i högst fyra veckor.

För närvarande finns allmän plats inom detaljplanerat område som kommunen äger i Båstad och Torekov.

Vid återkommande evenemang kan du söka säsongslov. Det går också att söka tidsbegränsade bygglov om det är ett evenemang som ska hållas vid ett tillfälle.

Kontakta bygglovsavdelningen om du är osäker på om det krävs bygglov eller inte.

Kostnad för att använda offentlig plats

När du ska använda en allmän plats har kommunen rätt att ta ut en avgift.

Du som privatperson eller ideell förening kan hålla arrangemang på offentlig mark utan att kommunen tar ut en avgift. Villkoren för detta är gratis inträde och det får inte finnas koppling till en eller flera produkter eller företag.

Du betalar för eventuella skador eller kostnader för renhållning med mera. Självkostnadspris gäller.

Avgifter 2024

Expeditionsavgift: 745 kronor. Avgiften gäller alla uthyrningar av offentlig plats.

Uteservering med serveringstillstånd

Period

Avgift

1 juni – 31 augusti

80 kr/m²/månad

1 september – 31 maj*

65 kr/m²/månad

Uteservering utan serveringstillstånd

Period

Avgift

1 juni – 31 augusti

40 kr/m²/månad

1 september – 31 maj*

30 kr/m²/månad

Foodtruck

Period

Avgift

Hela året

300 kr/dag

Serveringsyta till foodtruck

Period

Avgift

1 juni – 31 augusti

42 kr/m²/dag

1 september – 31 maj*

21 kr/m²/dag

*För att bli beviljad mark för uteservering under perioden 1 september – 31 maj måste verksamheten vara öppen minst fem dagar per vecka.

Uteservering med serveringstillstånd

Period

Avgift

1 juni – 31 augusti

40 kr/m²/månad

1 september – 31 maj*

32kr/m²/månad

Uteservering utan serveringstillstånd

Period

Avgift

1 juni – 31 augusti

30 kr/m²/månad

1 september – 31 maj*

19 kr/m²/månad

Foodtruck

Period

Avgift

Hela året

300 kr/dag

Serveringsyta till foodtruck

Period

Avgift

1 juni – 31 augusti

21 kr/m²/dag

1 september – 31 maj*

11 kr/m²/dag

*För att bli beviljad mark för uteservering under perioden 1 september – 31 maj måste verksamheten vara öppen minst fem dagar per vecka.

Tivoli, cirkus, tält inklusive uppställning av fordon

Avgift

3 835 kr/dag

Kommersiellt evenemang eller evenemang med inträde

Yta - Mer än 3 000 kvadratmeter

Period

Avgift

1 juli – 31 juli

53 260 kr/påbörjat dygn

Övrig tid

31 995 kr/påbörjat dygn

Yta - 1 500-3 000 kvadratmeter

Period

Avgift

1 juli – 31 juli

42 610 kr/påbörjat dygn

Övrig tid

25 565 kr/påbörjat dygn

Yta - 500-1 500 kvadratmeter

Period

Avgift

1 juli – 31 juli

31 995 kr/påbörjat dygn

Övrig tid

21 350 kr/påbörjat dygn

Yta - Mindre än 500 kvadratmeter

Period

Avgift

1 juli – 31 juli

40 kr/m²/påbörjat dygn

Övrig tid

20 kr/m²/påbörjat dygn

 

Tivoli, cirkus, tält inklusive uppställning av fordon

Avgift

3 835 kr/dag

Kommersiellt evenemang eller evenemang med inträde

Yta - Mer än 3 000 kvadratmeter

Avgift

21 305 kr/påbörjat dygn

Yta - 1 500-3 000 kvadratmeter

Avgift

15 980 kr/påbörjat dygn

Yta - 500-1 500 kvadratmeter

Avgift

10 625 kr/påbörjat dygn

Yta - Mindre än 500 kvadratmeter

Avgift

11 kr/m²/påbörjat dygn

 

Tillfällig försäljningsplats (ej torg)

Period

Avgift

1 juli – 31 juli

40 kr/m²/dag
dock minst 405 kr/dag

Övrig tid

20 kr/m²/dag
dock minst 200 kr/dag

Julgransförsäljning (ej torg), plats är maximalt 80 kvadratmeter

Period

Avgift

1 advent – 24 december

3 195 kr/plats/säsong

Uppställning hyrcyklar/kickbikes/kajak

Avgift

640 kr/m²/månad


Tillfällig försäljningsplats (ej torg)

Avgift

11 kr/m²/dag, dock minst 100 kr/dag

Julgransförsäljning (ej torg), plats är maximalt 80 kvadratmeter

Period

Avgift

1 advent – 24 december

3 195 kr/plats/säsong

Uppställning hyrcyklar/kickbikes/kajak

Avgift

320 kr/m²/månad


Reklam, affischering

Variant

Avgift

Affischtavlor/pelare, byggskyltar och banderoller, skåp, skyltvaror, skyltställ

370 kr/skylt/vecka

Flaggstänger tillfälliga

1 juni – 31 augusti

530 kr/stång/vecka

Flaggstänger tillfälliga

1 september – 31 maj

212 kr/stång/vecka

Tidningsställ

1 600 kr/år

Byggplatsetableringar

Variant

Avgift

Bodar, provisoriska byggnader, upplag, ställningar och dylikt

11 kr/m²/vecka

Lägst 300 kr och högst 100 000 kr/år

Container och insamlingskälr

Variant

Avgift

Container

265 kr/vecka

Insamlingskärl

265 kr/vecka

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: